Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk. 2

Skapad 2020-12-05 12:43 i Ätranskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 2 Teknik
Vad är teknik? Varför teknik? Tekniska lösningar Transporter

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska kunna svara på frågan "Vad är teknik", att få använda några enkla ord och begrepp vid samtal  om tekniska lösningar, att visa på hur vi människor använder teknik i vår vardag för att uppfylla olika önskningar och behov. 

Introducera teknikens arbetssätt och arbeta med det.

 

Bedömning - vad och hur

Vad?

Du ska kunna beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att nå ändamålsenlighet och funktion.

Du ska på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.

Hur?

Du kommer att få visa vad du har lärt dig genom att skriftligt svara på ett antal arbetsuppgifter.

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen sker i ett inkluderande arbetssätt, demokratisk gemenskap, alla elever är delaktiga i undervisningen, en miljö där alla kan utvecklas och där olikheter är en tillgång.

Undervisningen är formativ, vi lär genom att diskutera, aktiviteter och uppgifter som utvecklar och  synliggör lärandet. Eleverna är delaktiga sin utveckling och vet nästa steg i sin kunskapsutveckling. Eleverna är undervisningsresurser för varandra. Undervisningen och lärandet har inslag av att eleverna ska bli medvetna om sina egna tankar om sin utveckling.

Undervisningen bedrivs i kollaborativt lärande för att utveckla, en djupare förståelse för lärandemålen, en klar bedömning och en tydlig återkoppling för elevernas lärande, en varierad undervisning utifrån elevernas förståelse.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: