Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DÉCRIVEZ UNE PERSONNE! SKRIFTLIG PRODUKTION - Att beskriva en person till utseende och personlighet på franska. Åk 7 2020

Skapad 2020-12-05 18:03 i Öjersjö Storegård Partille
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
SKRIFTLIG PRODUKTION: D´ECRIVEZ UNE PERSONNE! Åk 7

Innehåll

DÉCRIVEZ UNE PERSONNE! SKRIFTLIG PRODUKTION ÅK 7 -  ATT PRESENTERA EN PERSON TILL UTSEENDE OCH PERSONLIGHET PÅ FRANSKA

SYFTE

  • Formulera sig sammanhängande i skrift så att en fransktalande person förstår din beskrivning av en person. 
  • Kunna använda passande adjektiv och målande beskrivningar för att beskriva utseende och personlighet.

 

ARBETSBESKRIVNING 

Beskriv en person till det yttre och inre, dvs personens utseende och egenskaper. Skriv på franska med målande adjektiv och beskrivningar. Använd egenskaper och uttryck för känslor som du lärt dig. Hur gammal verkar personen vara och vad heter hen? Vilken nationalitet har hen och var bor hen? Vilket yrke eller sysselsättning har hen? Vilka intressen har personen? Beskrivpersonens  utseende och kläder, längd, hår- och ögonfärg etc. Du kommer att använda dig av -ER verb i presens liksom verbet AVOIR och ÊTRE i presens för att utföra uppgiften. Följ checklistan:
  1. Börja med att finn en lämplig person/foto att beskriva.

  2. Skapa ett dokument med rubriken Voici + personens namn. Skriv via classroom.

  3. Beskriv personen på franska enligt arbetsbeskrivningen ovan.

  4. Lämna in ditt dokument senast onsdag vecka 39 via classroom.

BEDÖMNING

Bedömning sker i lärandematris av din skriftliga förmåga på franska som syftar till att kunna beskriva en person till utseende och personlighet utifrån givna frågeställningar och en egen vald bild. 

 

Bonne Chance! Anna😊📋

 

 

Matriser

M2
Lärandematrisgrunda för skriftlig produktion att beskriva en person på franska, åk 7 2020. Aspekter kopplade till kunskapskraven för moderna språk åk 7-9.

SKRIFTLIG PRODUKTION

>>> RÉPÉTEZ!
Visar att kvaliteter motsvarande kunskapskrav E ännu ej är uppnått.
>>>BIEN!
Visar på kvaliteter motsvarande kunskapskrav E.
>>>TRÈS BIEN!
Visar på kvaliteter motsvarande kunskapskrav C.
>>>EXCELLENT!
Visar på kvaliteter motsvarande kunskapskrav A.
VÄLJA OCH ANVÄNDA MATERIAL
Eleven kan med stöd av läraren välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
FORMULERA SIG I SKRIFT
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven med stöd av läraren formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
BEARBETA OCH FÖRBÄTTRA
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven med stöd av läraren bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: