Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig bedömning åk 6

Skapad 2020-12-05 20:59 i Viktoriaskolan Grundskolor
Muntlig bedömning
Grundskola 6 Svenska
Muntlig bedömning utifrån redogörelse/presentation och samtal.

Innehåll

Muntlig bedömning utifrån redogörelse/presentation och samtal. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Presentationer i svenska klass 08 åk 6

Presentation

I behov av stöd
E
C
A
Innehåll
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
håller sig inte till ämnet
klarar sig i viss utsträckning att hålla sig till ämnet
klarar sig relativt väl att hålla sig till ämnet
klarar sig väl att hålla sig till ämnet
Innehåll
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
presenterar innehållet så att någon som inte känner dig inte förstår vad du menar
redogör med i huvudsak fungerande innehåll
redogör med relativt väl fungerande innehåll
redogör med väl fungerande innehåll
Struktur
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
saknar inledning och avslutning
redogör enkelt med i huvudsak fungerande huvuddel samt inledning och/eller avslutning
redogör utvecklat med i relativt väl huvudsak fungerande huvuddel samt inledning och/eller avslutning
redogör välutvecklat med väl fungerande huvuddel , inledning och avslutning
Språk
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
snackar strunt
använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare
använder språket med relativt väl god anpassning till syfte och mottagare
använder språket med god anpassning till syfte och mottagare
Kommunikation
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
tittar inte och pratar otydligt utan engangemang
klarar i viss utsträckning att titta upp, tala tydligt och visa engagemang
klarar relativt väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang
klarar väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang

Sv
Samtala Svenska åk 6

Samtal

I behov av stöd
E
C
A
Kommunikation
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
lyssnar inte på dina klasskompisar hela tiden
upprätthåller i viss utsträckning samtalet genom att lyssna, ställa frågor eller turas om. Blir ombedd av andra att svara på frågorna och svarar då, men inte självmant.
upprätthåller i relativt väl samtalet genom att lyssna, ställa frågor eller turas om. Svarar på frågorna självmant med enkla svar och något exempel. Ställer någon följdfråga själv.
upprätthåller samtalet väl genom att lyssna, ställa frågor eller turas om. Svar på frågorna självmant med insikt och öppet förhållningssätt. Ställer följdfrågor och vidareutvecklar egna och andras tankegångar.
Kommunikation
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
ger så korta svar att det inte förs samtalet framåt. Ger inga exempel.
för till viss del samtalet framåt ger exempel
för samtalet framåt ger exempel och ställer följdfrågor till andra.
fördjupar eller breddar samtalet ger exempel, problematiserar och ställer följdfrågor i flera led och ur flera aspekter.
Innehåll
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
pratar om annat
klarar i viss utsträckning att hålla sig till ämnet
klarar relativt väl att hålla sig till ämnet
klarar väl att hålla sig till ämnet
Innehåll
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
håller med utan att tala om vad du själv tycker
framför egna tanker med till viss del underbyggda resonemang
framför egna tankar med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
framför egna tankar som fördjupar eller breddar innehållet genom väl underbyggda resonemang.
Språk
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
använder nonsensord
använder språket med viss anpassning till syfte och måttagare
använder språket med relativt god anpassning till syfte och mottagare
använder språket med god anpassning till syfte och mottagare
Helhetsbedömning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: