Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utflykt 2020-2021

Skapad 2020-12-06 00:38 i Förskolan Eken Östhammar
Vi leker, lär och utforskar i vår närmiljö.
Förskola
På onsdagar går Blåsippan på utflykt och besöker olika delar av vår närmiljö.

Innehåll

Bakgrund

Vi har en fantastik närmiljö och den vill vi besöka regelbundet. Vi leker och utforskar mycket på vår förskolegård och vill komplettera det med utflykt och lek i närområdet/ naturen. Vi arbetar tematiskt och temat följer med oss på våra utflykter också.

Mål

Se läroplansmålen nedan

Metod

Vissa aktiviteter planerar vi pedagoger men är lyhörda för barnens fokus och intressen den aktuella dagen och anpassar utflyktens innehåll. Vi brukar besöka återvinningscentralen regelbundet och ofta är det barnen som påpekar att det är fullt i korgen och att vi behöver gå och lämna kartongerna.

Vi arbetar utifrån vårt pedagogiska årshjul och har olika fokusområden under året.

 

Dokumentation

Vi dokumenterar aktiviteterna för att barnen ska få syn på sitt eget lärande. För att föräldrarna ska få insyn i verksamheten och kunna påverka och för att kunna ha ett samarbete förskola - hem. Dokumentation behövs också för att personalen ska kunna utvärdera verksamheten. Dokumentationen sker främst på unikum men ibland sätts den upp på väggen för att barnen ska få dokumentationen mer lättillgänglig och kan prata med varandra eller med de vuxna, vilket tränar återberättande och de vuxna får syn på vad barnen har lärt sig.

Analys, utvärdering och reflektion:

Reflektionsfrågorna används och besvaras i rutan för analys och reflektion nedan endast för personalen (inte här i planeringen).

Varför blev det som det blev? Vad lärde jag mig?
Vilket lärande/förändrat kunnande såg vi hos barnen? Hur visade det sig?
Vilka tankar, frågor, idéer och reflektioner har aktiviteterna väckt hos dig och barnen?
Var det svårt för någon att lära sig/delta? Varför?
Vad behöver ändras/utvecklas och hur gör vi det? Tankar och förslag på fortsatta aktiviteter och utmaningar utifrån barnens förmågor och intressen. 

           

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: