👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattedirekt Kap3 Algebra åk 7

Skapad 2020-12-06 11:45 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Matematik
I det här kapitlet får du lära dig mer om algebra. Du övar på begrepp som uttryck och variabler och hur du kan förenkla uttryck och använda ekvationer vid problemlösning. Du får också lära dig att skriva uttryck som beskriver mönster.

Innehåll

Planering för kapitel 3 Algebra åk 7

Vecka

Grön kurs

Blå kurs

Mål kap 3 Algebra

Läxa

V 49

 

Läroboken sid.108-111

 

Sid. 126-127

+ Ev. delar av grön kurs  

Kunna använda prioriteringsregler

Tolka, skriva och förenkla uttryck med variabler

 

 

V 50

 

Läroboken sid. 112-113

Sid 128-129

 

Grön: Beräkna och förenkla parentesuttryck

Blå: Skriva uttryck 

 

V 51

uttryck och ekvationer

 

 

 

 

V 2

 

Läroboken sid. 114-116

 Sid. 130-132

+ Ev. delar av grön kurs     

Grön: Lösa ekvationer med övertäcknings- och balansmetoden

Problemlösning med hjälp av ekvationer

Blå: Förenkla uttryck

Lösa ekvationer med övertäckningsmetoden

 

 V 3

 

 

Läroboken sid.117-120,

Sid. 133-135

Problemlösning med hjälp av ekvationer

Tolka och skriva uttryck som beskriver mönster

Blå: även Lösa ekvationer med balansmetoden

Repetition 12, på sid 285 görs på lösblad och lämnas in.

V 4

 

 

Läroboken sid. 121-123

 DIAGNOS 3,

Fördjupning Röd kurs s 138

Sid 136

DIAGNOS 3

Sammanfattade grunder

Fördjupning- Mer om uttryck

 

 

 

 

V 5

 

Fördjupning

sid 139-142

Mer- sid 145-147

Repetition,

Arbetsblad alt grön kurs

Mer om uttryck med parenteser

Mer om ekvationslösning

Repetition 14, på sid 286 görs på lösblad och lämnas in

V 6

 

Fördjupning

Sid 143-145,

Svarta sidor

Repetition, arbetsblad alt grön kurs

Mer om problemlösning med hjälp av ekvationer

Mer om mönster

 

V 7

 

Repetition

PROV 3

Algebra

Repetition

PROV 3

Algebra

 Prov fre 19/2

 

 


 

Dessa begrepp ska du kunna och kunna redogöra för

(se Ma-boken sid. 106: ”Begrepp” och sid. 148-149: ”Sammanfattning”)

Prioriteringsregler, uttryck, variabel, värde av ett uttryck, förenkla uttryck, distributiva lagen, likhet, ekvation, obekant, balansmetoden, mönster

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9