Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energikällor Fysik år9

Skapad 2020-12-06 17:28 i Arenaskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Fysik
Energi, ett ständigt återkommande diskussionsämne i samhället. Vi behöver energi till samhället för att det ska fungera samtidigt som vårt enorma energianvändandet sliter och skadar vår miljö. Hur vi väljer när vi ska omvandla energin till något vi kan använda har stor betydelse för hur och hur mycket vi påverkar vår miljö.

Innehåll

Ni kommer att själva läsa om och skriva fakta kring fyra olika energikällor. Denna fakta ska skrivas för hand på fyra separata papper. Där har ni kort beskrivit lite fakta, lite fördelar och lite nackdelar med respektive energikälla.

Denna fakta kommer ni använda när ni skriver en argumenterande text kring val av energikälla på era lärplattor.

Exakt hur uppgiften utformas får ni reda på när det är dags att skriva.

Ni kommer att få ett begränsat skrivutrymme så ni blir tvungna att argumentera med  relevant fakta. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
  Fy  C 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  C 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Fy  A 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: