Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrönor och vandringssägner

Skapad 2020-12-06 19:15 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Svenska
Människan har under historiens gång alltid haft ett behov av att berätta underhållande historier för varandra. Under vår tidsperiod är detta ingen undantag. Vi kommer under detta moment ta en närmare titt på vår tids vandringssägner och vad de vill lära oss.

Innehåll

 


 

Vandringssägner

Människan har under historiens gång alltid haft ett behov av att berätta underhållande historier för varandra. Under vår tidsperiod är detta inget undantag. Vi matas av muntliga berättelser som vi har hört från någon från vår familj, ett rykte som vi får höra av våra vänner och även i flödet av våra sociala medier får vi ta del av en hel del påhitt som utan en närmare analys förvandlas till sanningar för oss.

Vi ska under detta delmoment analysera skrönor och vandringssägner, vi kommer att börja med Trelleborg och sommaren då det dök upp varulvar nere i stan för att avsluta med dagens clownhysteri. Döljer sig en gnutta sanning i dessa historier? Varför för vi dem vidare? Vilken roll spelar du själv i detta folkliga fenomen?

 

 

Classroom:

 1. All material finns i Classroom.
 2. Tänk på att under dessa Coronatider är det viktigt att du själv tar initiativ till att frågar vad du har missat och du är hemma under en längre period följ din klass på Classroom för att se vad det är vi arbetar med.
 3. https://classroom.google.com/w/MTQ3Njk2NDM1MjYx/t/all (Länk till Classroom). 
 
Arbetssätt:

 

Kom ihåg att jag inte skickar med läxor hem utan allt görs under lektionstid, det är viktigt att du tar vara på tiden och eftersom vi har gemensamma genomgångar och många av er har anpassade uppgifter är det viktigt att ni är aktiva i ert arbete.

 

Bedömning (cirka fyratimmar): 

 

 • Vi kommer att ha en inlämning (prov), som vi arbetar med under lektionstid.

 

 • Jag kommer att läsa högt de båda vandringssägnerna för hela klassen, så att ni kan följa med i texten.  

 

 • Frågorna får ni tillgång under hela arbetsmomentet precis som texterna (Classroom). Så att ni kan läsa hemma och fundera ut på saker du kan skriva till ditt prov under lektionstillfällena.

 

 • Under detta moment kommer ni att få möjlighet att samtala mer era bänkkamrater, vi kommer att analysera tillsammans vissa fenomen men ni får inte skriva ner samma svar som den du har diskuterat med. Tänk på att det är viktigt att du gör egna formuleringar och är förklarande när du skriver ner dina svar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  C 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9
 • Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  C 9
 • Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Analys av vandringssägner

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Läsförståelse
Du har ej uppnått målet för godtagbart
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband visar du att på god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband visar du att du har en mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Du har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva texter
Du har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Sammanställningar
Du har ej uppnått målet för godtagbart
Dina sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Dina sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Dina sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Bearbeta text
Du har ej uppnått målet för godtagbart
Utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: