Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Karta, klimat och miljö

Skapad 2020-12-06 21:16 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Geografi
Under de närmsta veckorna ska vi arbeta med geografi området karta, miljö och klimat.

Innehåll

Vi kommer under de följande åtta skolveckorna att lära oss om:

• Jordens klimat och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
• Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
• På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
• Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

 

Vi kommer att arbeta på lite olika sätt:

• Genomgångar

• Filmer

• Övningar 

 

Läroboken finns i ditt bibliotek på inläsningstjänst, dock stämmer inte sidorna där. Lyssna på sidan 8-9, 15, 24-35. Läroboken hittar du digitalt här: https://drive.google.com/open?id=1uEhsxwOl2yiYweBNdP5DjS3xZF-ZS1Rp 

 

Bedömning:
Bedömningen kommer att ske genom skriftligt prov på klimat och namn och lägen på kartan. Ett eget arbete som skriftligt ska lämnas in i slutet av arbetsområdet.

 

Veckoplanering

Vecka 50.

Uppstart Kartkunskap. Begreppafilm om kartor

Kartövningar

 

Vecka 51. 

Årstider. Begreppafilm om ämnet

Kartövningar.

Läxa till torsdag: Läs sidan 8-9 och 88-89. 

Svara på frågorna:

Varför har vi olika årstider?

Förklara vad begreppen longitud och latitud betyder?

Seterra: Världen: bergskedjor. https://online.seterra.com/sv/vgp/3131 

 

Jullov

 

Vecka 2.

Klimatet. Begreppafilm om ämnet

Läxa: Läs sidan 16-21

Du ska kunna förklara följande begrepp:

Lågtryck

Högtryck

Passadvindar

Monsun

Havsströmmar

Kustklimat

Inlandsklimat

 

Seterra: Världen: Stora länder Läxförhör. https://online.seterra.com/sv/vgp/3069 

 

Vecka 3.

Klimatet. Väder. Högtryck och lågtryck. Varför regnar det. 

Läxa: Läs sidan 22-26. Kahoot-läxförhör. Seterra: Världen: Hav och sjöar. Läxförhör. https://online.seterra.com/sv/vgp/3072 

 

Vecka 4

Jordens klimatzoner

Att läsa. Sid 41, 42, 48, 52 och 57. 

Repetition

 

Vecka 5

Onsdag: Prov 

Läs på anteckningar från lektionerna (Johannas powerpoint) Sid. 8-9, 16-26, 41-42, 48, 52 , 57 och 88-89 i läroboken. Boken finns även på Inläsningstjänst. Lyssna på sidorna 8-9, 15, 24-35.

 

Torsdag: Uppstart klimatarbete. 

 

Vecka 6

Klimatarbete

 

Vecka 7 Lov

 

vecka 8

Klimatarbete: Inlämning onsdagen den 24/2

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Reportage om klimatförändringar

 • Prov geografi

 • Läxa Regn

 • Läxa geografi

 • Prov på klimat och karta

 • SO-läxa. Läsning och Seterra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge

Matriser

Ge
Kunskapskrav geografi. OBS! Vi kommer ej att arbeta med alla kunskapskrav i detta moment

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
,
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
,
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: