👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag kan, jag vill, jag ska!

Skapad 2020-12-06 22:04 i Klockarebyns förskola Båstad
Förskola
Barnens behov och nyfikenhet av att få upptäcka sin egen förmåga och hur den kan påverka relationen till andra barn.

Innehåll

Syfte :

Varje barn skall uppleva att hen besitter kompetenser som hen tillsammans med andra barn kan utveckla.

Mål

Utbildningen ska ge barnet förutsättningar att ta materialet, använda materialet själv utifrån sin motoriska utveckling.

Utbildningen skapar mötesplatser där barnen interagerar med varandra och miljön, där samspelet och kommunikationen är grundförutsättningar.

Metod:

Detta gör vi genom att observera och analysera våra lärmiljöer ute och inne, samt ta reda på var barnen befinner sig i sin proximala utvecklingsnivå.

Detta gör vi genom att skapa mötesplatser där vi arbetar med planerad och spontan undervisning som utgår från barnens intresse. Mötesplatserna ska stimulera ”de hundra språken” (https://www.reggioemilia.se/pedagogiken/mer-om-reggio-emilias-pedagogiska-filosofi/de-hundra-spraken/)där kroppsspråk, verbalt språk, TAKK och olika estetiska uttrycksformer får stort utrymme.

Detta arbetet genomförs med hjälp av utforskande förhållningssättet som har utgångspunkt i pedagogisk dokumentation. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18