Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Öst - vecka 50

Skapad 2020-12-07 07:18 i Mörarps förskola Helsingborg
Förskola
I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Innehåll

Mål

- Skapa en harmonisk tillvaro mellan barnen.

- Få barnen att lyssna mer på varandra och kunna diskutera kring sina känslor.

- Bekanta sig med matematiska begrepp.

 

 

Syfte

- Få barnen att samarbeta och behandla varandra väl så barngruppen mår bra och mindre konflikter uppstår.

- Vikten av att lyssna på varandra.

- Få en förståelse kring de olika matematiska begreppen vid bakning.

 

 Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: