Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sakprosa 2020

Skapad 2020-12-07 09:08 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Hur bekant är du med begreppen sakprosa, sambandsord och referatmarkörer? Efter de kommande veckorna kommer du att ha mycket bättre koll, vill jag lova!

Innehåll

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Din förmåga att "formulera dig och kommunicera i skrift" samt att "anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang"  visar du genom att uttrycka dig på korrekt svenska, sammanfatta uppgiftstexten och hänvisa till texten på ett korrekt sätt. Både ordval och meningsbyggnad bedöms. I ett referat skall du undvika egna åsikter utan bara kort sammanfatta vad texterna handlar om. Du måste också ange varifrån du har hämtat informationen och hänvisa till texterna genom både citat och referat.

Planering 

v. 49

Tisdag                Tid för bokuppgiften/plugga på något annat ämne.

Onsdag              ”Att läsa sakprosa”. Genomgång av olika sambandsord och referatmarkörer. Gör uppgifterna till exempeltexten.

Torsdag             Genomgång av hur ett referat ska se ut. Ytterligare exempeltext.

                             https://www.youtube.com/watch?v=aJMI7dpZ72I

 

v. 50

Tisdag                Läs igenom artikeln och stryk under det viktigaste. Dvs gör förarbetet till ditt referat.

Onsdag              Skriv på ditt referat.

Torsdag             Skriv klart ditt referat och lämna in på Classroom.

 

v. 51

Tisdag                Repetera texttyper. Läs om krönikor i Fixa texten 2.

Onsdag              Jobba vidare med Fixa Texten 2

 

Torsdag             Spåna på idéer till egna krönikor. Betygssnack.

 

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

1 Ditt referat av en faktatext

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
referat 2020

Kunskapskrav
E
C
A
6a Skriva olika texter
Med variation och textbindning
Eleven kan skriva med språklig variation och textbindning.
Viss upprepning förekommer men du använder vissa synonymer. Du använder ibland ord som är svåra eller ovanliga och lyckas ibland med användningen av dem. Meningarna hänger ihop men består mest av huvudsatser. Meningarna är enkla, ofta korta och inleds ofta med subjektet. Satsradningar kan förekomma och då är satserna ofta skilda åt med kommatecken.
Du upprepar dig sällan och använder medvetet synonymer. Du använder både enklare och svårare ord och då oftast på ett sätt som stämmer med sammanhanget. Du varierar huvudsatser och bisatser. Du varierar också enkel med varierad syntax och mellan långa och korta meningar. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Du använder många synonymer utan att det känns ansträngt. Du använder en variation av ord på ett kreativt och lämpligt sätt. Du varierar satser och meningslängd samt visar medvetenhet hur det påverkar textens helhet.
6b Skriva olika texter
Texttyp
Eleven har en fungerande anpassning till texttyp.
Du strävar efter att skriva ett referat.
Du följer formen för ett referat relativt väl.
Du följer formen för ett referat väl.
6c Skriva olika texter
Språk och struktur
Eleven följer språkliga normer och strukturer.
Stavning och grammatik är fungerar någorlunda, viss styckeindelning finns och då är varje stycke en sammanhållen helhet. Du blandar olika markeringar för nytt stycke, hybridstycke, blankrad och indrag , utan att man som läsareförstår systemet. Du har en röd tråd även om den inte är tydlig.
Stavning och grammatik är övervägande korrekt. Styckeindelning fungerar väl med tydliga kärnmeningar. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Stavning och grammatik är nästan alltid korrekt, din styckesindelning god, dvs. du har variation på styckenas längd vilket inspirerar läsning och markerar deras olika tyngd. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
9 Sammanställningarnas struktur
Sammanställningarna innehåller beskrivningar och förklaringar, ämnesrelaterat språk samt struktur, citat och källhänvisningar.
Du kan beskriva och förklara vad du har läst med hjälp av några av de begrepp som vi använt. Du hänvisar till någon källa och kan skriva en enkel källförteckning. Du får till viss del fram att du citerar och har i huvudsak följt strukturmallen för texttypen.
Du kan beskriva och förklara vad du har läst utförligt med hjälp av de begrepp som vi använt. Du hänvisar till några källor och kan skriva en korrekt källförteckning. Du citerar oftast korrekt och har följt strukturmallen för texttypen relativt väl.
Du kan beskriva och förklara vad du har läst utförligt och nyanserat med hjälp av olika ämnesbegrepp. Du behärskar flera olika sätt att hänvisa till källor och kan skriva en korrekt källförteckning. Du citerar korrekt och följer strukturmallen för texttypen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: