Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äventyrarna uppföljning 2. 5. Johannes Förskolor Nystart, omstart eller projektfördjupning januari

Skapad 2020-12-07 10:08 i 093121 Förskolan Lunden Stockholm Norrmalm
Förskola
Ny termin - Pedagogernas förberedelser inför vårterminen.

Innehåll

 
 

1. Skriv en plan kring hur ni startar upp projektet igen efter jul med hjälp av handledningen för Planering och bedömning.

Vi startar upp terminen med återblickar för de gamla barnen. För de nya barnen handlar det mycket om att introducera, för dem, nytt material och nya aktiviteter. 

 

2. Reflektera över följande frågeställningar, använd er av analysen kring Uppföljning 2 för er planering.

Vi har arbetat med barnen kring hållbara relationer dels med varandra men även hållbara relationer kring vår omvärld i form av skuggpinnarna, olika grönsaker, bär och kryddor. Att skapa hållbara relationer med varandra är något som sker hela dagen och inte bara kring projekttid. Vi pratar om vikten av att alla får vara med, av att bry sig om och trösta varandra, att känna empati med varandra. Vi lär barnen hur man är en bra kompis och att alla är lika mycket värda. Leken är ett viktigt verktyg för att skapa hållbara relationer till varandra. Vi har sett att barnen varit intresserade av ljus och skuggor, av att utforska lera och färg samt av att undersöka med hjälp av USB-mikroskop.

- Behöver vi backa tillbaka till höstterminens arbete? göra återblickar med barnen?

Vi behöver göra återblickar med barnen. De tre äldsta barnen byter barngrupp i januari samtidigt som vi får sex nya barn till Äventyrarna. Barn som är helt nya i förskolans värld. Vi behöver därför introducera material för de nya barnen.

Marwa kommer att fortsätta arbeta med teckenskapande, skriftspråk, i kombination med ljus, skuggor och skuggpinnar med de barn som tidigare undersökt det. Eventuellt kan hon lägga till någon mer i den projektgruppen. Edith, Aston, Ira och eventuellt Leo och Carl. 

Vi arbetar med skuggor med de övriga barnen. Vi fortsätter även vårt samarbete med Leila och våra möten med olika smaker. Vi ska även använda USB-mikroskopet vid fler tillfällen. Alla barn har inte utforskat smaken Umami med hjälp av svamp. Vi tänker att de tre barn som börjar 26 januari kommer att utforska svamp. Nästa smak blir salt som vi kommer att utforska med hjälp av räkor. I februari ska vi plantera tomat och gurka med barnen.

 

- Fundera på om det behövs några nya "triggers"?

Marcela tänker prova robotbot och sphero med främst de äldsta barnen. Vi vill få in mer digitalitet i undervisningen. De äldsta barnen i barngruppen behöver möta nya utmaningar. Alla barn kommer dock få prova på. Vi har märkt att de äldsta barnen tycker att allt är spännande till en början, men tröttnar relativt snabbt på saker de redan har gjort flera gånger. Ett undantag är det som Marwa gjort med teckenskapande, skriftspråk, i kombination med ljus, skuggor och skuggpinnar 

- Är det något vi vill förändra, fördjupa eller bredda i vårt projekt?

Något vi vill fördjupa i vårt projekt är att lägga till lera och ljus. Lera har varit ett lockande material. Nu har vi fått ett ljusbord vilket gör att vi får möjlighet att arbeta med lera, skuggpinnar i kombination med ljus på ljusbordet. Vi fortsätter även vårt samarbete med Leila och våra möten med olika smaker. Vi ska även använda USB-mikroskopet vid fler tillfällen. Vi väntar på en lampa till vår OH-apparat och när vi får den blir OH-apparaten ett tillägg i vårt utforskande av skuggor. Vi kommer även att utforska is och snö i kombination med ljus och färg.

- Använd er av de återkommande didaktiska frågorna för att planera er undervisning.

Metod för arbetet 

Vi använder våra kroppar och sinnen för att skapa en ekologisk känslighet och empati för vår omvärld. Vi använder oss av ljus och skuggor för att skapa relationer till varandra och till naturföremål. Barnen undersöker vad är en skugga? Hur kan vi skapa skuggor?

 

Förmågor som vi vill att barnen ska utveckla

Empati till varandra och till sin omvärld

 

Pedagogernas frågeställningar (generativ fråga)

 

Hur skapar vi hållbara relationer till naturen och till varandra?

 

För att få fatt på svaren på använder vi oss av didaktiska frågeställningar så som:

 

varför gör vi som vi gör?
varför händer det som händer? 
hur kunde vi ha gjort istället?

3. Koppla högst fyra läroplansmål till er planering.

Se längst ner

4. Fortsätt att dokumentera ert arbete i lärloggar för gruppen varannan vecka.

Vi fortsätter dokumentera vårt arbete i lärloggar för gruppen varje eller åtminstone varannan vecka.  

5. Under vårterminen ska alla barn ha minst en egen lärlogg inför vår utvecklingssamtalsperiod.

Vi lägger in minst en lärlogg per barn inför utvecklingssamtalet. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: