Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalt

Skapad 2020-12-07 10:11 i Kunskapshusets förskola Eslöv
Förskola
Genom enklare programmering ger vi barnen möjlighet att utveckla en förståelse för vad teknik är. Vi vill erbjuda barnen en variation av sätt att programmera för att utmana sitt strategiska tänkande, utveckla deras ordförråd med programmeringsbegrepp samt följa och förstå instruktioner. Bildkälla: Pixabay

Innehåll

 

 

Mål

Vi vill skapa möjligheter för barnen att utveckla en förståelse för det digitala och genom detta bidra till att öka barnen i sitt strategiska tänkande, matematiska förmåga samt förståelse för och kunna följa en instruktion. 

 

Bakgrund och Syfte

 

Vi både hör och ser att barnen har ett intresse för teknik, men vad är bakomliggande för att all teknik runt om oss ska fungera?  I denna planerade undervisning vill vi uppmärksamma och skapa nyfikenhet hos barnen inom teknik och vad digital samt analog programmering innebär. Detta vill vi göra då barnen lever i ett tekniskt samhälle som är uppbyggt på både digitala och analoga algoritmer. 

Undervisning och Metod/Teori

 

I samarbete med vår Digitalista kommer vi att erbjuda barnen variationer av sätt att programmera för att skapa så goda förutsättningar som möjligt. 

• Vi kommer att kolla på ett program från UR som heter ”Programmera mera”. Detta ger barnen en ingång i sin utveckling för att skapa en förståelse för såväl analog som digital programmering. Genom detta programmet kommer barnen även bekanta sig med programmeringsbegrepp så som ändra riktning, bugg, sekvens och algoritm.

 

• Barnen kommer att få lära sig nya lekar som grundar sig i analog programmering. Dessa lekar kallas för ”Kvicksand” och ”Hästen”. 

• Barnen kommer att få skapa en algoritm med pärlor, där de först ritar upp en sekvens på papper som sedan programmeras till ett armband. Här kommer vi använda grundfärgerna röd, blå och gul som senare kommer att få en annan bestämt betydelse.

 

• Barnen kommer få bekanta sig med våra digitala verktyg, datorer, surfplatta och olika appar.

 

• Barnen kommer även få utforska våra Bee-Bot och Blue-Bot för att hitta strategier när det kommer till programmering. 

 

 

Dokumentation

 

Vi kommer att dokumentera lärprocessen genom reflekterande samtal med barnen, observationer, barnens alster, film, ljus och foto. Både barnen själva och vi pedagoger kommer att dokumentera under processens gång. Dokumentationer i form av lärloggar utifrån undervisningssituationer kommer även att kopplas till denna planering. 

 

Analys, utvärdering och reflektion

• Varför blev det såhär? 

• Hur kan vi göra annorlunda? 

• Vad har vi lärt oss? 

Tillsammans i arbetslaget och i barngrupp reflekterar, analyserar och utvärderar vi vår process för att tillsammans hitta nya vägar för att fortsätta utvecklas inom området

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: