Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsmiljö

Skapad 2020-12-07 10:34 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Hälsa
I den här delen av kursen kommer vi diskutera arbetsmiljö kopplat till hälsa, lagar och folkhälsoarbete. Arbetet kommer avslutas med en examinerande diskussion.

Innehåll

Vad?

  • Arbetets, arbetsmiljöns och fritidens påverkan på människors hälsa.
  • Lagar, mål, andra bestämmelser och överenskommelser för folkhälsoarbete på internationell, nationell och lokal nivå.

 

Hur?

Föreläsningar, film samt diskussion!

 

Varför?

Eleven beskriver översiktligt människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor ur olika perspektiv och aspekter. Eleven ger också exempel på faktorer som påverkar människors hälsa. Dessutom beskriver eleven översiktligt folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.

Eleven redogör översiktligt för olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheter och tar med viss säkerhet utgångspunkt i dessa i sitt arbete.

Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Eleven interagerar, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor.

Uppgifter

  • Examinerande diskussion - AML

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: