Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2012-02-06 16:16 i Pysslingen Skolor Alfaskolan Pysslingen
Under vårterminen kommer vi att läsa om forntiden.
Grundskola F – 3 Historia
...

Innehåll

Centralt innehåll

Arbetsområdets centrala innehåll enligt kursplanen

Kopplingar till läroplan

 • Hi  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • Hi  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • Hi  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • Hi  1-3
  Att leva i världen Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
 • Hi  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Undervisning - metod och innehåll

Metoder som används är:

 • Textläsning
 • Genomgångar
 • Diskussion och reflektion i grupp
 • Film
 • Skriva och rita
 • Läsning av skönlitteratur

Bedömning

För godtagbara kunskaper krävs att du:

 • Kan berätta om några spår från istiden.
 • I stora drag kan redogöra för hur människor levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
 • Kan göra några jämförelser mellan tidsperioderna ovan, likheter och skillnader.
 • Kan jämföra med hur man lever idag, likheter och skillnader. 
 • Känner till några gudar från den fornnordiska mytologin.
 • Kan redogöra för en myt/berättelse från forntiden.
 • Kan ge ett exempel på hur spår av forntiden kan iakttas i språket (t.ex. i veckodagarnas namn)

Dina kunskaper kommer att bedömas genom ett skriftligt prov, samt genom ditt arbete och deltagande under lektionerna.

Datum för prov: Fredagen den 27/5.

Kopplingar till läroplan

 • Hi   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • Hi   3
  Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • Hi   3
  Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • Hi   3
  Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
 • Hi   3
  Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: