Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen runt

Skapad 2020-12-07 15:14 i Furulundsskolan Halmstad
En planering för ett arbetsområde om världsdelarna och hur det är att flytta mellan olika länder och världsdelar.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Hur är det att leva i olika länder? Hur är det att leva i olika världsdelar? Vad är det som gör att människor flyttar mellan olika städer, länder och världsdelar? Hur känns det att flytta både mellan olika länder och inom ett land? Vi ska i det här arbetsområdet bl.a. prata om hur det är att flytta. Vi ska också lära oss vilka världsdelar det finns och hur man kan hitta på en karta eller en jordglob.

Innehåll

Syfte:

Du ska utveckla kunskaper om geografiska förhållanden och utveckla en geografisk referensrams samt ett rumsligt medvetande.

Genom undervisning ska du ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Mål:

Du kommer att få lära dig:

 • att använda karta och/eller jordglob.
 • namnen på världsdelarna och var de ligger.
 • namn på länder som är viktiga för dig.
 • de olika väderstrecken.
 • ord som används tillsammans med kartor.
 • varför människor flyttar mellan länder och städer samt vad det kan leda till.

Arbetsgång:

Du ska få lära dig detta genom:

 • gemensamma diskussioner i klassrummet.
 • att använda och titta på kartor/jordglob.
 • att titta på filmer.
 • läsa olika faktatexter.
 • att fiktivt besöka olika världsdelar.

Bedömning: 

Vi kommer att bedöma din förmåga att kunna:

 • berätta varför människor flyttar.
 • berätta vad en flytt kan betyda för barn och familjer.
 • kan använda karta och/eller jordglob för att benämna och peka ut länder som är viktiga för dig. 
 • kan använda karta och/eller jordglob för att peka ut var världsdelar ligger och jämföra storlek mellan dem.
 • kan använda väderstreck och andra rumsliga begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: