Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2020-12-07 15:49 i Furulundsskolan Halmstad
Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om och om igen.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om och om igen. Vi kommer bland annat att lära oss om vattnets olika former och göra olika experiment med vatten.

Innehåll

Innehåll      

Syfte        

Arbetsområdet om vatten syftar till att eleverna ska utveckla sina kunskaper om:
 • vattnet och vilken betydelse det har för allt liv
 • vattnets kretslopp
 • vattnets olika former: fast, flytande och gas
 • hur man genomför och ställer hypoteser om experiment med vatten.

Mål

Du visar kunskaper om vattnets kretslopp.

Du visar kunskaper om vattnets olika former: fast, flytande och gas.

Du kan genomföra och ställa hypoteser om experiment med vatten.

Du resonerar och diskuterar.

Du visar förståelse för vattnets betydelse för allt liv.

Arbetsgång

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi undersöker och experimenterar med vatten.
 • Vi samtalar om upplevelser och funderingar kring vatten.
 • Vi pratar om vattnets betydelse för oss och var det finns på jorden.
 • Vi studerar vattnets kretslopp.
 • Vi diskuterar, skriver och skapar.
 • Vi läser fakta och ser på film.

 

Bedömning

 • Du kan med stöd av bilder, begrepp och modeller förklara och berätta om vattnets kretslopp.
 • Du kan berätta om vattnets olika former; flytande, gas och fast form.
 • Du har deltagit i samtal och diskussioner vi haft i gruppen om vatten.
 • Du har deltagit aktivt i de experiment vi gjort med vatten.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
  NO  1-
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: