Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hallen

Skapad 2020-12-07 16:01 i Nyhammars förskola Ludvika
Förskola
Hur vi går tillväga för att få en så bra hall situation som möjligt.

Innehåll

Planeringsmall - Hallen

 

 

Barnen är i åldrarna 1-2,5 och är därmed i behov av hjälp när de kommer till påklädning, vissa barn visar intresse för att försöka klä själva. De äldre barnen har börjat förstå vad olika klädesplagg heter och har börjar jämföra likheter och olikheter mellan alla barns olika kläder och skor. 

 

 

 

Vi vill utmana barnen utifrån deras aktuella kunskapsnivå, att de får möjligheten att utvecklas när det kommer till påklädning, ord och begrepp som är kopplade till denna situation. Men de ska inte vara för svåra uppgifter, barnen ska vilja utveckla sina kunskaper och se glädje och behov av det.

Vi vill utveckla barnens ordförråd och kommunikationsförmåga.

Vi vill att barnen utforskar deras egna förmåga att klara själva samtidigt som vi pedagoger försöker ge alla barn samma möjlighet till att kommunicera under tiden.

Hallen ska i den mån det är möjligt vara en lugn miljö där barnen får komma till tals.

Hur ska undervisningen genomföras?

Genom att föra undervisande samtal i samband med rutinsituationerna, i hallen får vi in matematik genom att benämna antal och i vilken ordning allt bör ske, vi får in färger, kroppsdelar, förmågan att hjälpa andra i viss mån. Vi tränar också turtagning i både kommunikationen och i att vänta på sin tur att få hjälp.

Vi tar ut/in några barn i taget och har delat upp de olika skiften till olika ansvarsområden. Alla skift vet vad de ska göra och genom att vi delar upp oss i olika rum och "slussar" barnen mellan de olika stationerna som innebär på/av klädning, tvätt och blöjbyte och en väntan inne på avdelningen med någon form av musik eller sago stund så får vi ett lugn i verksamheten bland barnen. Vi får då också större chans att föra samtal med barnen.

Vi utformar hallen luftigt med dokumentation på väggarna för att lättare få igång samtal och för att barnen ska kunna underhålla sig med att titta på något roligt medans vi hjälper andra. Vi har ofta på lugn musik  och dämpad belysning på morgonen för att barn och vårdnadshavare ska känna lugn och behag inför lämning. 

 Vi låter de barnen som visat intresse (och de äldre barnen som behöver utmanas) få tid till att försöka själva genom att de får vara bland de första barnen som går ut i hallen. I den mån det är möjligt.

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:

  • Vilka förmågor/färdigheter ser vi har utvecklats i barngruppen?
  • Hur strukturerade vi undervisningen?
  • Vad fungerade bra vid undervisningen och vad behöver vi utveckla?

 

 

                                                                       

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: