Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid och statistik

Skapad 2020-12-07 19:16 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi kommer att arbeta med tid, tidsbegrepp och tidsskillnader. Du kommer även att få lära dig att läsa av olika typer av diagram samt konstruera egna diagram. Vi kommer även att arbeta med begreppen medelvärde, median och typvärde.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att repetera klockan samt beräkna tidsskillnader. Du kommer att få lära dig att läsa av koordinater i koordinatsystem samt konstruera egna koordinatsystem. Vi kommer att träna på att läsa av konstruera frekvenstabeller samt olika typer av diagram. 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att:

-ha gemensamma genomgångar

-titta på inspelade genomgångar

-färdighetsträna i boken

-färdighetsträna med hjälp av olika hemsidor

-spela spel

-arbeta med läxor

Vad ska du lära dig?

Beräkna tidsskillnader. 

Använda dig av koordinatsystem.

Läsa av och konstruera frekvenstabeller samt diagram. 

Kunna avgöra när vilken typ av diagram är lämplig. 

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

- år, månad, vecka, dygn, timme, minut, sekund

- koordinatsystem, koordinater, x- och y-axel, vågrät/horisontell, lodrät/vertikal, origo

- frekvens, stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram, cirkeldiagram

- lägesmått, medelvärde, median, typvärde

 

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Tid och statistik

Ännu ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Problemlösning
Du löser enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja en strategi som fungerar.
Du löser enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja lämplig strategi och metoder.
Begrepp
Du använder ämnesspecifika begrepp med viss säkerhet. Till exempel: medelvärde, median, typvärde, stolpdiagram, stapeldiagram.
Du använder ämnesspecifika begrepp med säkerhet. Till exempel: medelvärde, median, typvärde, stolpdiagram, stapeldiagram.
Metod
Du kan välja och använda en fungerande metod med viss säkerhet när du utför beräkningar i matematik.
Du kan välja och använda en fungerande metod med säkerhet när du utför med utmanande beräkningar i matematik.
Resonemang och kommunikation
Dina resonemang vid till exempel problemlösning går till viss del att följa.
Dina resonemang vid till exempel problemlösning går att följa. De är tydliga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: