👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myter och naturväsen

Skapad 2020-12-08 10:31 i Högadalsskolan Härryda
Vi arbetar med temat Nordisk mytologi.
Grundskola 2 SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Under vikingatiden trodde människorna här i Norden på flera olika gudar. Deras berättelser kallas för myter och dessa finns samlade i den nordiska mytologin. I arbetet med Nordisk mytologi kommer du bl a att få lära dig mer om Asatron och dess många olika gudar med sina speciella kännetecken. I arbetet med naturväsen kommer du få möta väsen som lyktgubben, gårdstomten, troll, jättar och älvor. Du kommer få lära dig vilka egenskaper människan trodde att dessa varelser hade.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. 

Undervisningen ska ge en förståelse för hur mytologi och naturväsen har gjort avtryck i vår tid i form av namn, orter, sagor mm.

Vad ska vi lära oss om nordisk mytologi och naturväsen?

 • Namnen på några asagudar samt vilka egenskaper människan trodde att de hade.
 • Under vilken tidsepok människan tillbad asagudarna.
 • Hur mytologi och naturväsen syns i vårt samhälle (exempelvis skönlitteratur, myter, namn och konst).
 • Vilka egenskaper människan trodde att olika naturväsen hade. 
 • Några förklaringar som människan använt för att förstå naturfenomen.

Hur eleven kan visa sina kunskaper

 • Du är med och påverkar innehåll och arbetsmetoder inom arbetsområdet då vi gör ett gemensamt VÖL-schema.
 • Du är med och påverkar hur du vill visa vad du har lärt dig om mytologi och naturväsen.
 • Du vet under vilken tidsepok människorna i norden tillbad de fornnordiska gudarna. 
 • Du deltar i diskussioner om de fornnordiska gudarna samt om olika naturväsen.
 • Du berättar om någon fornnordisk gud och dess egenskaper.
 • Du berättar om något naturväsen och dess egenskaper.
 • Du ger exempel på hur vi idag kan se spår av mytologi och naturväsen i samhället.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3