Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden år 5

Skapad 2020-12-08 11:41 i Tanneforsskolan Linköping
Vasatiden årskurs 5
Grundskola 5 Historia
Medeltiden avslutas med Stockholms blodbad. Nu börjar en ny tid. Denna tid kallas för Vasatiden för att mellan år 1523 - 1611 styrs Sverige av Gustav Vasa och sedan av hans söner. Vi ska lära oss om den här tiden och hur Sverige förändrades.

Innehåll

 

Lärmål:

 •  Du ska kunna berätta om Gustav Vasa och hur han fick makten som kung i Sverige.
 •  Kunna berätta om några viktiga händelser under Gustav Vasas tid som kung.
 • Kunna resonera om hur Sverige förändrades under Vasatiden. 
 •  Kunna förklara vad reformationen var och vilka konsekvenser den fick.
 • Få kunskap om Gustav Vasas söner.
 • Få kunskap om hur det var att leva i Sverige under Vasatiden.
 • Kunna ge exempel på några spår från Vasatiden som finns kvar i dagens samhälle.
 • Kunna förklara varför historiska personer beskrivs olika i källor.
 • Kunna ge exempel på källor.
 • Kunna förklara och använda dig av de begrepp som vi har arbetat med under arbetsområdet.

Arbetssätt:

Genomgångar, läsa faktatexter, titta på historiska filmer/serier samt arbeta enskilt/parvis/i mindre grupper.

 

Bedömning

 Vi kommer att bedöma din förmåga att: 

 • Hur du förklarar och resonerar kring orsaker och konsekvenser av olika händelser och handlingar under Vasatiden.
 • Hur du förklarar och beskriver olika spår inklusive källor som finns kvar från Vasatiden.
 • Hur du kan förklara och beskriva några viktiga händelser om Gustav Vasa. 
 • Hur du använder historiska begrepp som tillhör tiden i dina förklaringar och resonemang.
 •  
 •  

Så här kommer bedömningen att ske:

 • I en individuella bedömningsuppgifter

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Vasatiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskaper,begrepp
Prov Gustav Vasa(uppg.1,2 och3 )
 • Hi  E 6
Jag har en del kunskap om Gustav Vasa och bakgrunden till varför han blev kung.
Jag har goda kunskaper om Gustav Vasa och bakgrunden till varför han blev kung.
Jag har mycket goda kunskaper om Gustav Vasa och bakgrunden till varför han blev kung.
Vad han gjorde som kung
Prov Gustav Vasa(uppg.2)
 • Hi  E 6
Jag skriver tre saker som han gjorde som kung.
Jag skriver fyra saker som han gjorde som kung.
Jag skriver sex saker som han gjorde som kung.
Konsekvenser
Prov Gustav Vasa(uppg.3)
 • Hi  E 6
Jag skriver tre saker som förändrades i Sverige.
jag skriver fyra saker som förändrades i Sverige och skriver mer fakta om en.
Jag skriver sex saker som förändrades och skriver mer fakta om två.
Faktakunskaper reformationen,begrepp
Prov på reformationen
 • Hi  E 6
Jag har en del kunskap om reformationen.
Jag har goda kunskaper om reformationen.
Jag har mycket goda kunskaper om reformationen.
Spår, källor och tolkningar
 • Hi  E 6
 • Hi  E 6
Jag skriver något spår och någon källa och skriver en förklaring. till minst en av tolkningarna.
Jag skriver några spår och några källor och skriver en förklaring till varje tolkning.
Jag skriver många spår(max 4) och många källor(max 9) och skriver två förklaringar till varje tolkning.
Faktakunskaper-alla tre proven
 • Hi  E 6
Jag har en del kunskap om vasatiden.
Jag har goda kunskaper om vasatiden.
Jag har mycket goda kunskaper om vasatiden
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: