Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tre Revolutioner

Skapad 2020-12-08 12:18 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Historia
Länge har vi människor fört revolter eller revolutioner av olika slag, oftast för att störta en förtryckande aristokrati. Vad man kanske inte alltid tänker på är att revolutioner inte enbart fört med sig ett nytt sätt att styra ett land, utan även nya tankesätt, som snabbt spridit sig till världens alla hörn. Tre exempel där detta kan ses extra tydligt är genom den industriella, amerikanska och franska revolutionen.

Innehåll

Under de kommande veckorna så har ni fått i uppgift att välja en revolution som ni ska redogöra för i en skriftlig uppsats. Under veckorna så har jag haft tre korta föreläsningar om varje revolution för att ge er lite kött på benen. 

Nedanför följer de olika delarna som jag vill att ni ska ha med i er text:

- Introduktion - Redogör för vad det är du ska skriva om, varför är det så viktigt att veta om detta?

1.    -   Ta reda på bakgrunden till revolutionen dvs. varför hände det? Var det något speciellt som hände i världen? Eller var det bara en slump? Hur var tankesättet för tiden då revolutionen bröt ut? Fanns det några orättvisor? Etc. (Detta är bara exempel på frågor man kan ställa sig när man lägger upp en bakgrund)

2.     -  Beskriv händelseförloppet dvs. vad hände? Fanns det några händelser som enligt dig var extra viktiga under revolutionen?

3.     -  Redogör för konsekvenserna av revolutionen dvs. Vad för effekt hade revolutionen på landet/världen? Vad hände? Blev det någon skillnad? Vad var skillnaden? Påverkar det landet/oss än idag på något vis? Kan du se några liknande saker som har hänt i vår tid? Hur kan framtiden se ut?    

4.      - Jämför lite kort med en annan revolution i världen. Vad var de mest utmärkande skillnaderna mellan dessa revolutioner? Fick det samma effekt? Varför/varför inte? Tips! Om du exempelvis väljer amerikanska revolutionen så kan du jämföra med den franska och vice versa. Om du valt den industriella revolutionen så kan du jämföra utvecklingen i England med den i ett annat land som industrialiserades.

5.      - Utöver detta så ska ni även arbeta med källor, det vill säga källhänvisning. Om ni använder material från exempelvis nätet så ska dessa redogöras för. Ni ska nämligen även inkludera källkritik. 

 

Längd: Allt mellan 700–1500 ord.

 

Uppgifter

  • Inlämning

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
    His  -
  • Tolkning och användning av olika slags källmaterial i digital och annan form.
    His  -

Matriser

His
Tre Revolutioner

E
C
A
Redogör för förloppet
Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem
Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val
Redogör för orsaker och konsekvenser
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden
Redogör för kopplingar till dagens samhälle och framtiden
Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden
Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband
Källkritik
Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans.
Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans.
Eleven kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: