👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering flerspråkighet Myran

Skapad 2020-12-08 12:51 i Bosgårdens förskola/Jungfrustigen Mölndals Stad
Förskola
Arbetet med barnens modersmål och flerspråkighet på Myran. På Myran strävar vi mot att arbeta på ett varierat och nyanserat sätt för att få en så stor arena för barnen att utforska och upptäcka i tillsammans med oss, där man får utvecklas efter sitt eget intresse och sin förmåga. En essentiell del i det är att utforska barnens modersmål och flerspråkighet tillsammans med dem. Vi vill skapa en förförståelse att det finns olika språk och och sätt att kommunicera.

Innehåll

 

 

VARFÖR?

På Myran strävar vi mot att arbeta på ett varierat och nyanserat sätt för att få en så stor arena för barnen att utforska och upptäcka i tillsammans med oss, där man får utvecklas efter sitt eget intresse och sin förmåga. Därav är det även essentiellt att vi arbetar med den förförståelse vi har med barnen och därmed även deras modersmål. Vi vill även skapa en förförståelse att det finns olika språk och och sätt att kommunicera.

 

VAD?

Hjälpsamma frågor, raderas innan publicering: Undervisning. Vad undervisar vi om? Vi undervisar och använder oss av våra olika modersmål på avdelningen i såväl våra samlingar som övrigt på avdelningen.

 

HUR?

- Varje insekt från vår temadags ”Lilla Ärtan” representerar och har ett modersmål som även finns representerat i barngruppen. Vi hälsar varje insekt på hens modersmål och räknar även till räknar till tre på det språket innan vi sjunger insektssången kopplat till den insekten.

- Vi använder oss av Polyglutt och möjligheten att läsa/få uppläst böcker på olika språk.

- Vi lyssnar på sånger på olika språk.

- Vi rådfrågar er vårdnadshavare om hjälp med ord/uttal av ord, sånger ni eventuellt lyssnar på mycket hemma etcetera.

- Vi skapar ordlistor med olika språk på avdelningen som vi har tillgängligt att använda oss av.

 

Hur ska det dokumenteras?

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. 
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att föra dialog hemma tillsammans med sina barn.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
    Lpfö 18
  • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
    Lpfö 18