👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flodkulturerna

Skapad 2020-12-08 13:03 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Historia
Vilka var de första civilisationerna, när uppstod de och varför just runt floder? Vad är förresten en civilisation? Hur levde man i Egypten? Vad är en mumie och varför balsamerade egyptierna sina döda? Dessa frågor och många fler ska vi behandla i detta arbetsområde.

Innehåll

 

Flodkulturerna, de första civilisationerna

Vi kommer nu att prata om de allra första kända civilisationerna, och hur de bildades. detta kommer att examineras under v. 4 med en skrivuppgift/ läxförhör.

 

 

Centralt innehåll

Området svarar mot följande delar i det av skolverket beslutade centrala innehållet i historia:

·         Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling (fram till 1700-talet,) till exempel i Afrika, Amerika och Asien

 

                                            Flodkulturerna

 

Bedömningsaspekter: Faktakunskaper, begreppskännedom och analysförmåga.

Betygssättning:  För att nå ett högre betyg ska du först ha uppfyllt alla kriterier på de lägre nivåerna. För betyget D ska man ha nått samtliga krav för ”E”, samt merparten av ”C”. För betyget ”B” ska du ha nått samtliga krav för ”C”, samt merparten av ”A”.

Betyget E

 

Betyget C

Betyget A

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnads villkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

 

Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnads villkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

 

Eleven har  mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnads villkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

 

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda

 resonemang om källornas trovärdighet och relevans

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda

 resonemang om källornas trovärdighet och relevans

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda

 resonemang om källornas trovärdighet och relevans

 

Kunskapskrav

 

 

 

Lite mer konkret uttryckt; det här är dina mål.

 

·         Du ska kunna förklara och reflektera runt begreppet civilisation.

 

·         Du ska kunna beskriva och förklara hur samhället i det gamla Egypten fungerade och jämföra med Mesopotamien.

 

 

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

 

I detta arbetsområde kommer vi att förutom genomgångar också göra olika övningar och se film.

 

 

 

Bedömning

 

Bedömning sker kontinuerligt i klassrumssituationen och en avslutande skrivuppgift.

 

 Planering

 

Vecka 2

 

·         Introduktion av arbetsområdet. Övning om historiska begrepp ”Människors samhällen i tid och rum”

 

·         Vi diskuterar begreppet civilisation. Vad var flodkulturerna? Diskussion och kort film, ”Hur uppstod flodkulturerna”. studi.se ”Jordbrukets födelse”

 

·         Flodkulturen Mesopotamien. Studi.se ”Mesopotamien”

 

·         Fenicierna och Perserriket. Källövning ”Kung Kyros textcylinder”

 

 

 

Vecka 3

 

·         Egypten, flodkulturen runt Nilen. Hur Nilen gav liv

 

·         Den Egyptiska gudavärlden och de heliga hieroglyferna.

 

·         Farao och pyramiderna. Vi ser filmen ”Stora civilisationer Egypten”

 

·         Vi gör en övning om betygskriterierna och jobbar med studi.se ”Egypten: Landet vid Nilen”

 

Vecka 4

 

·         Introduktion av skrivuppgift om begreppet civilisation, varför civilisationerna uppstod vid floder, jämförelse mellan Egypten och Mesopotamien och hur flodkulturerna påverkade grekerna och kommande kulturer.

 

·         Vi jobbar med skrivuppgiften

 

Uppgifter

  • Flodkulturerna

  • Flodkulturerna

  • flodkulturerna