👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalisering - mål och medel

Skapad 2020-12-08 13:48 i Norra Förskolan Nallegården Rättvik
Förskola
Vi vill utifrån förskolans läroplan öka barnens intresse och kunskap kring att arbeta med digitala verktyg både som mål och medel.

Innehåll

Behov

Vi ser ett intresse hos barnen att arbeta med digitala verktyg. Vi vill utifrån detta intresse bredda deras vy inom området och erbjuda digitala tekniker som de inte stött på tidigare. 

Mål

Målet med planeringen är:

-Att erbjuda digital teknik som mål och medel då innehållet inte kan erbjudas analogt. 

-Att ge barnen insikt i vilket utbud av digital teknik det finns samt hur vi på ett ansvarsfullt sätt kan använda den. 

-Att alla (barn och vuxna) provar någon teknik inom området som de inte provat tidigare. 

-Att erbjuda digital teknik som hjälpmedel i vardagen, ex timer, väder och kamera. 

-Att vi vuxna erbjuder ett digitalt förhållningssätt av kvalitet där vi använder tekniken i undervisningssyfte.  

Syfte

Vårt syfte med undervisningen är att sträva mot de läroplansmål vi har för förskolan inom området digital teknik.

"Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information." (Lpfö 2018, s 9)

Forskning visar dessutom att pedagoger och barn kan mötas på lika villkor när de utforskar digital teknik tillsammans. De lär av och med varandra, vilket skapar likvärdiga relationer (Kjällander 2019, s 23).

Genomförande

Vi vill erbjuda barnen att testa på olika tekniker som alla kan främja arbete kring ansvarsfull hantering av digital teknik såsom källkritik, risker och möjligheter.

Green screen
Stop Motion
Redigering i iMovie
Programmering med bluebot
Bookcreator
Google Earth
QR-koder
3D view
Mediala emojis och symboler

Vi vill också utforska tillsammans med barnen inom området computing unplugged där man på olika sätt nyttjar den digitala teknikens tankesätt i det analoga arbetet. 

Dokumentation

Vi dokumenterar samt använder barnens digitala produkter i arbetet med vidare utforskande och utvecklande av fler arbetssätt. 

Ansvar

Alla pedagoger på avdelningen ansvarar för att genomföra undervisningen.

 

Kjällander, S. (2019). Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund. Stockholm: Natur & Kultur.