Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 6A

Skapad 2020-12-08 13:51 i Vreta kloster skola Linköping
Vi kommer arbeta med: - Problemlösning - Decimaltal - Bråk - Geometri
Grundskola 6 Matematik
Matteborgen 6A och annat material. Decimaltal, bråk, procent och sannolikhet, koordinatsystem, geometri samt problemlösning.

Innehåll

Mål:

Du ska:

- kunna storleksordna decimaltal
- kunna förklara betydelsen av orden deci, centi och milli
- kunna räkna med decimaltal

- kunna räkna ut en viss del av ett antal, t.ex. 3/5 av 20

- kunna beskriva vad ett koordinatsystem är
- kunna avläsa och skriva koordinater för punkter

- kunna mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer
- räkna ut arean på rektanglar, kvadrater och trianglar
- använda de vanligaste enheterna för area: m² dm² cm²

- känna till och kunna använda dig av olika metoder vid problemlösning

 

Under höstterminen arbetar vi med:

- genomgångar enskilt och i grupp
- enskilt arbete i Matteborgen och med annat material
- problemlösning i grupp
- prata matematik
- träna huvudräkning
- diagnoser och prov 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
MatteBorgen 6A: Matteområden för bedömning

I dessa områden behöver du träna mer.
Du har grundläggande kunskaper som du kan fortsätta att utveckla.
Du har goda kunskaper som du kan fortsätta att utveckla.
Du har mycket goda kunskaper som du kan fortsätta att fördjupa.
Decimaltal
Förstå vad som menas med ett decimaltal
Decimaltal
Storleksordna decimaltal
Decimaltal
Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
Decimaltal
Överslagsräkning
Decimaltal
Kort division
Decimaltal
Matteord i kapitel 1, vad de innebär och hur de används i olika sammanhang
Procent
Räkna ut hur mycket en viss procent av något är
Procent
Räkna ut rabatt på en vara
Procent
Växla mellan bråkform, decimalform och procentform
Procent
Förklara sannolikhet, Räkna ut sannolikheten för att en viss händelse ska ske.
Procent
Matteord i kapitel 2, vad de innebär och hur de används i olika sammanhang
Geometri
Använda enheter på rätt sätt i rätt sammanhang
Geometri
Förstå och använda begreppen BAS och HÖJD
Geometri
Räkna ut areor på olika geometriska figurer och sammansatta former
Geometri
Benämna geometriska former och beskriva deras egenskaper
Geometri
Förklara begreppen diameter, radie och medelpunkt
Geometri
Matteord i kapitel 3, vad de innebär och hur de används i olika sammanhang
Koordinater/lägesmått
Beskriva/ förklara koordinatsystem
Koordinater/lägesmått
Avläsa och skriva koordinater för punkter
Koordinater/lägesmått
Skapa koordinatsystem och sätta ut punkter i detta
Koordinater/lägesmått
Läsa av och rita diagram med proportionella samband
Koordinater/lägesmått
Förstå och förklara lägesmåtten medelvärde, typvärde och median
Koordinater/lägesmått
Matteord i kapitel 4, vad de innebär och hur de används i olika sammanhang
Algebra
Veta att ett obekant tal kan skrivas med en bokstav, t ex. x eller y.
Algebra
Förstå och kunna skriva algebraiska uttryck
Algebra
Veta hur geometriska mönster kan beskrivas och uttryckas
Algebra
Kunna förklara vad en ekvation är samt lösa en ekvation
Algebra
Matteord i kapitel 5, vad de innebär och hur de används i olika sammanhang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: