Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Balansera och väga

Skapad 2020-12-08 15:46 i S:t Jörgens skola Helsingborg
NTA-låda. Balansera och väga.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Under höstterminen har vi arbetat med NTA-lådan "Balansera och väga" och gjort olika uppdrag för att lära oss mer om jämvikt, tyngdpunkt och balans.

Innehåll

Så här ska vi arbeta:

 • utföra enkla systematiska undersökningar.
 • göra förutsägelser och jämföra resultat.
 • rangordna efter vikt.
 • väga med balansvåg.
 • arbeta med sambandet mellan vikt, jämvikt och balans.
 • arbeta med sambandet mellan tyngdpunkt och jämvikt.
 • arbeta med begreppen massa och volym samt att samma massa kan ha olika volym.
 • arbeta i par/grupp och träna på att ta emot instruktioner.
 • redovisa resultat och framföra en åsikt.
 • träna på olika begrepp t.ex tyngdpunkt, tyngdkraft, stödyta, jämvikt, balans, tyngre än, lättare än, volym och massa.

 

Detta ska bedömas:

Vi bedömer i vilken utsträckning du kan...

 • utföra enkla systematiska undersökningar utifrån tydliga instruktioner.
 • använda begrepp som är typiska för ämnet t.e.x tyngdpunkt, jämvikt, volym.
 • göra jämförelser mellan egna och andras resultat.
 • dokumentera dina undersökningar.
 • använda dokumentationen i samtal och diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: