Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2020-12-08 16:06 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 5 Religionskunskap
Du kommer att få lära dig mer om de fem största världsreligionerna. Hur är det egentligen, skiljer sig religionerna mycket från varandra eller finns det många likheter?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla:

 • kunskaper om fem stora världsreligioner.
 • din förståelse för hur de hänger ihop med människors värderingar.
 • din förmåga att analysera.
 • din förmåga att ta ställning i olika frågor.
 • din förmåga att söka och använda information.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • lyssna på barn som berättar om sina olika religioner.
 • titta på filmer om de olika religionerna
 • läsa faktatexter och diskutera frågor
 • arbeta självständigt och tillsammans med andra

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  A 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  A 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  A 6

Matriser

Re
Religion - Kristendomen och världsreligionerna

---->
---->
---->
JAG...
har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. gör reflektioner
talar om vilka som är de fem största världsreligionerna och känner igen deras viktigaste symboler.. grundläggande, enkla
talar om vilka som är de fem största världsreligionerna och känner igen deras viktigaste symboler, heliga platser och skrifter. Jag berättar om någon likhet/ skillnad mellan de olika religionerna. goda, utvecklade
talar om vilka som är de fem största världsreligionerna och känner igen deras viktigaste symboler, heliga platser, ritualer och skrifter. Jag berättar om flera likheter/ skillnader mellan de olika religionerna och delar med mig av mina egna funderingar och reflektioner. mycket goda, väl utvecklade
JAG...
använder några begrepp som hör till ämnet
förklarar några av de begrepp vi lärt oss som har med religion att göra. i huvudsak fungerande
berättar enkelt och kortfattat om religioner och använder då flera av de begrepp vi pratat om. relativt väl fungerande
beskriver utförligt religioner och använder då flera av de begrepp vi pratat om. väl fungerande
JAG...
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
nämner några högtider/ traditioner som härstammar från kristendomen. enkla
ger något exempel på hur kristendomen gett/ger avtryck i vårt samhälle. utvecklade
ger flera exempel på hur kristendomen gett/ger avtryck i vårt samhälle och resonerar kring dessa på ett enkelt sätt. välutvecklade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: