👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ENGELSKA åk 4 Bårslöv 2021 VT

Skapad 2012-02-07 11:36 i Bårslövs skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Engelska

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

kunna beskriva en person, kunna fråga efter vad saker kostar, beställa på restaurang, beskriva vädret, använda -s rätt när du berättar vad någon gör, kunna månader och årstider, kunna många frukostord och föra en dialog vid frukostbordet.

Så här ska vi arbeta

• Vi läser olika sorters texter; ur läroböcker, faktatexter, skönlitterära texter, verser etc.
• Vi ser filmer och arbetar med innehållet.
• Vi övar mycket genom att i dialoger spela upp händelser för varandra.
• Vi översätter glosor, pratar om synonymer och grammatik, skriver sammanfattningar och ritar bilder som underlättar förståelsen.
• Vi sjunger.
• Vi spelar upp korta dramatiseringar för varandra.
• Vi tränar mycket i skolan på ett roligt sätt och har också läxor att arbeta enskilt med.
• Vi läser delar av andra ämnen även på engelska.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6

Matriser

En

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
FÖRMÅGOR I DETTA OMRÅDE
FÖRSTÅ VAD NÅGON SÄGER (förstå och tolka)
Lyssnar och visar förståelse genom att t.ex. svara på frågor och samtala kring t ex en "lyssneövning". Förstå när läraren pratar på engelska.
 • En
Förstår vad någon säger om de använder ett enkelt språk och talar sakta och tydligt. T.ex hälsningsfraser och enkla meningar: "Sit down." "My name is.."
Förstår helheten i t.ex. en enkel dialog, instruktion eller berättelse om det handlar om saker som du känner till väl.
Förstår när någon berättar om t.ex. familj och fritidsintressen eller återberättar en händelse. Förstår främst huvudinnehållet och enkla detaljer.
Förstår huvudinnehållet om välbekanta områden som man regelbundet stöter på i skolan och på fritiden. Förstår i stora drag aktuella frågor eller ämnen av personligt intresse.
UTTRYCKER SIG SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
T.ex. Berätta om vädret. Beställa på en restaurang.
 • En
Uttrycker sig så andra förstår. Använder ett enkelt språk t.ex. välbekanta och inövade ord och fraser. T.ex: ”My name is… I like to..."
Uttrycker sig så andra förstår. Använder kända ord, fraser och meningar för att t.ex. berätta eller presentera något. T.ex: ”I like cats. I have a black cat. Her name is X. She likes fish but not milk.”
Uttrycker sig så andra förstår. Använder ditt ordförråd inom kända ämnesområden för att t.ex berätta, presentera eller beskriva. Utvecklar innehållet genom att även beskriva med mer detaljer.
Uttrycker sig på ett tydligt och säkert sätt samt med flyt. Utveckla innehållet i budskapet genom att t.ex. beskriva och förklara, samt varierar språket.
LÄSA OCH FÖRSTÅ (förstå och tolka)
Läser och visar förståelse genom att t.ex. samtala kring innehållet i olika slags texter t.ex. presentation, berättelse, beskrivningar, meddelanden eller instruktioner,
 • En
Läser och förstår enkla ord och meningar till bilder. T.ex. "It is a cat." Läser korta och enkla texter och dialoger, ev. med stöd av bilder.
Läser och förstår enkla texter om det handlar om något välbekant ämne, t.ex.om familj och fritidsintressen.
Läser och förstår texter av olika slag som handlar om kända situationer och ämnen.
Läser olika typer av texter anpassade efter ålder. Förstår innehåll och detaljer i längre sammanhängande texter som handlar om främst kända ämnesområden. Läser även ”mellan raderna”.
FÄRDIGHETER I DETTA OMRÅDE
Kan skriva motsatser.
Ex. Small - big. Tall - short. Fair - dark. Long - short.
Du har mycket svårt att förstå detta.
Du förstår ibland men tycker att det är svårt
Du förstår men gör enstaka små fel.
Du har helt förstått.
Kan sammandragningar
I´ve = I have. He´s = He is. She´s = She is. It´s = It is. They´re = they are.
Du har mycket svårt att förstå detta.
Du förstår ibland men tycker att det är svårt
Du förstår men gör enstaka små fel.
Du har helt förstått.
Du vet hur man skriver ägande
Ex. It´s Nick´s book. It´s Mrs Cook´s bike.
Du har mycket svårt att förstå detta.
Du förstår ibland men tycker att det är svårt
Du förstår men gör enstaka små fel.
Du har helt förstått.
Kan beskriva en person
Kan beskriva hår ögon, kroppslängd, storlek och känsla. Ex. She´s tall and she´s got long fair hair.
Du har mycket svårt att förstå detta.
Du förstår ibland men tycker att det är svårt
Du förstår men gör enstaka små fel.
Du har helt förstått.
Du kan säga och skriva de stora talen.
Ex. 30 = thirty. 90 = ninety. 40 = forty.
Du har mycket svårt att förstå detta.
Du förstår ibland men tycker att det är svårt
Du förstår men gör enstaka små fel.
Du har helt förstått.
Köpa saker/Beställa på restaurang/skriva priser.
Ex. fråga/svara: How much are the trousers? How much is the bikini? -How much is a hamburger? -Four pounds. -Here you are.
Du har mycket svårt att förstå detta.
Du förstår ibland men tycker att det är svårt
Du förstår men gör enstaka små fel.
Du har helt förstått.
Kan månader & årstider. Kan beskriva vädret.
Ex. It´s windy and 4 degrees. It´s sunny and hot. I´ts cold and 12 degrees.
Du har mycket svårt att förstå detta.
Du förstår ibland men tycker att det är svårt
Du förstår men gör enstaka små fel.
Du har helt förstått.
Använd -s rätt när det är he, she & it.
Ex. I play tennis. Sally plays tennis. Eric and Lisa play tennis.
Du har mycket svårt att förstå detta.
Du förstår ibland men tycker att det är svårt
Du förstår men gör enstaka små fel.
Du har helt förstått.
Kan his, her, my, your, their & our.
Du har mycket svårt att förstå detta.
Du förstår ibland men tycker att det är svårt
Du förstår men gör enstaka små fel.
Du har helt förstått.
Kan ha en dialog, vid frukostbordet.
Ex. -Good morning. -Good morning. -Would you like some tea? -Yes please. Can you pass me the butter please? -Here you are. - Thank you. Some toast bread? -No thank you.
Du har mycket svårt att förstå detta.
Du förstår ibland men tycker att det är svårt
Du förstår men gör enstaka små fel.
Du har helt förstått.
Kan många frukostord.
Kan använda, stava och säga minst 15 frukostord.
Du har mycket svårt att förstå detta.
Du förstår ibland men tycker att det är svårt
Du förstår men gör enstaka små fel.
Du har helt förstått.
Självständigt ta ansvar för lärandet.
Du har mycket svårt att göra detta.
Du gör det ibland men tycker att det är svårt
Du gör det oftast.
Du tar alltid ansvar både självständigt och i grupp.