Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva en spännande och fångande berättelse!

Skapad 2020-12-08 22:02 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Under några lektioner ska ni få läsa noveller, och få chansen att skriva en novell.
Grundskola 6 Historia Svenska
STORMAKTSTIDEN De berättelser som vi vill läsa, ska vara både spännande och fångande! Spännande kan handla om att berättelsen har en handling som lockar till fortsatt läsning, alltså fångar mitt intresse, att fortsätta läsningen. Din text är skriven på ett sådant sätt att en del av handlingen bara antyds, känslor och bilder skapas i läsarens huvud och kropp. Är du en blivande författare?!

Innehåll

Att skriva en spännande och fångande berättelse!

Ett arbete i både svenska och historia (Stormaktstiden, vilket tydligt ska framgå i berättelsen)

De berättelser som vi som läsare vill läsa, ska vara både spännande och fångande!

Spännande kan handla om att berättelsen har en handling som lockar till fortsatt läsning, alltså fångar mitt intresse för att fortsätta läsa.

Rubriken på berättelsen eller det som kallas titel på en bok är första chansen för dig som berättare att skapa just det, spänning och lust att läsa.

Texten är skriven på ett sådant sätt att en del av handlingen bara antyds, känslor och bilder skapas i läsarens huvud och kropp, det som vi i ämnet svenska benämner, mellan raderna och till och med bortom raderna.

”Skuggorna från granarnas grenar kändes främmande. Den obehagliga känslan av att någon fanns där blev ännu starkare den här gången. Var det dags att ge sig av?”

Själv brukar jag tänka, att läsningen ska kännas som om jag vore på ”doftbio”! Jag vill se bilder för min inre syn! Fantasin i mitt huvud ska kunna skapa miljöer, personer och annat som får mig att uppleva läsningen som om jag vore på bio och såg en spännande film.

Dofterna och känslan i miljön kan både skrivas ut, eller antydas. Hur kan jag skriva för att läsaren ska känna hur kallt och fuktigt det var i ladan där jag tvingats gömma mig? Hur kan jag beskriva dofter och upplevelser för att gestalta hur det var att gå ut i krig under stormaktstiden?

"Den gråa, kalla och klumpiga gröten smakade ..." ”När jag stack ut fötterna från under hästtäcket i ladan förstod jag att det skulle bli en svår dag. Temperaturen hade sjunkit till -10 grader."

Under stormaktstiden fanns det många jobbiga saker för alla, tillgången till mat var minimal för många, hälsan dålig och krigen satte sina spår hos alla. Om du skriver om saker som är svåra och jobbiga, tänk på att du även i texten ska få in glädje och fina känslor och upplevelser. Det gör berättelsen mer levande.

"Nu var det min tur. Kanske skulle även jag bli kvar på ett slagfält i ett annat land, Klumpen i halsen växte sig större, det blev svårare att andas och tårarna var på väg. Nej, jag får inte gråta nu! - Det är män som får försvara vårt land, inte pojkar, som mormor sa. Efter många mil till fots i den blöta jorden fick jag syn på ett ansikte som jag aldrig trodde jag skulle få se igen. - Johan! Mitt hjärta bultade hårt. Vi såg på varandra. Vi förstod båda två. Det var vi som skulle hjälpas åt nu."

Berättelsen ska innehålla:

1. En rubrik, som ger läsaren förståelse för vad berättelsen handlar om.

2. En inledning som väcker lust att läsa mer.

3. En koncentrerad handling med röd tråd.

4. En till fyra karaktärer, där minst en beskrivs med en personbeskrivning (utseende, intryck, kläder och kanske karaktärens insida).

5. En noggrannare miljöbeskrivning av någon plats i berättelsen (platsens utseende, lukt, vilket intryck den ger och vilka hörselintryck man får).

6. Ett genomtänkt slut.

7. Illustrera din berättelse, dvs rita en bild till omslaget/framsidan.

8. Ange gärna källor till din berättelse.

9. Du ska använda skrivregler (tex skiljetecken, styckeindelning) på ett medvetet sätt.

Till din hjälp:

 • har du häftet, Hundra ord att använda från arbetet med Stormaktstiden.
 • kan du använda olika verktyg som tex mindmap och stavningskontroll på datorn.
 • ta en extra titt i historieboken, den skönlitterära berättelsen; I häxornas tid eller någon annan källa som du har nytta av.

Skriv, skriv skriv!

Be gärna någon kamrat att läsa och ge dig feed back under arbetet. Tänk Two stars and a wish. Be läraren om hjälp och varför inte ta ett samtal hemma tillsammans med eventuella syskon eller föräldrar.

Rätta och skriv rent en extra sista gång innan du skickar berättelsen till mig på mailen. Minst 750 ord max 1500. Typsnitt Times, storlek 12, radavstånd 1,5. Vet du inte hur man gör? Be någon om hjälp!

Skriver du för hand så lägger du den i min låda på runda bordet.

Sista dag för inlämning är den 17 december.

.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi Sv
Kunskapskrav Svenska 4-6

Skriva: Förmåga att formulera sig och kommunicera i skrift. Förmåga att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.

E
C
A
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Söka, välja ut och sammanställa
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Sammanställningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Kombinera text och annan estetik
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Ge omdömen om & bearbeta text
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Hi Sv
Kunskapskrav Historia åk 4-6

E
C
A
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållande­vis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Utvecklingslinjers påverkan av samtiden
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av ut­vecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utveck­lade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Använda källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Spår av historien
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händel­ser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: