👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyckelkompisar

Skapad 2020-12-09 09:31 i Aspebo förskola Eslöv
Förskola
Nyckelkompisar jobbar vi med för att skapa starkare och nya relationer samt väcka nyfikenheten av varierat material.

Innehåll

Nyckelkompisar

 


Bakgrund och Syfte:

 
Vi vill ge barnen möjlighet att testa och utmana sig själva i att pröva nytt, lära känna andra och skapa nya relationer.
Vi vill också ge möjlighet att se kontrasten mellan det fria valet och det ledda.
Vi vill skapa trygghet och tillit mellan barn och personal så barnen kan känna sig bekväma i olika situationer.

 

 

Teori:

 

"Målet med lärandet är att förbereda barn för det okända genom att utgå från det kända. Allt lärande är baserat på erfarenheter. Då ett barn lär resulterar detta i sin tur i nya erfarenheter. Samtidigt är dessa erfarenheter en fråga om hur barnet erfar, uppfattar, förstår och ser något."

 

                                                                                                                                                        ( Pramling Samuelsson )

 

" Förutsättningar för att ett lärande ska ske är variation, urskiljningsförmåga och samtidighet i erfarandet av något." 

 

                                                                                                                                                       ( Bowden och Marton, 1998 )

 

När barn leker kan det hända att ett barn bli avvisat, då är det viktigt att vi som pedagoger är där och kan vägleda de och stötta barnen.                                                                                                                              

                                                                                                             ( Margareta Öhman) Gabriella Ekelund, Barnet och leken, 2009 )                                                                                             

 

Barnet utvecklar kompetens i relation till de utmaningar som finns i den värld det lever i samt att samspela med andra är alltid viktigt vid lärande.

 

                                                                                                                                    ( Leif Strandberg, Vygotskij i praktiken, 2006 )

Mål:

 • Vi vill skapa möjligheter för barnen att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. 
 • Vi vill ge barnen förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.
 • Vi vill ge barnen förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.
 • Vi vill ge barnen förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

 

 

Vad ska vi göra?

Vi erbjuder olika aktiviteter så som exempelvis spel, samarbetsövningar, skapande eller olika övningar som barnen tillsammans ska utföra och lösa. 


Hur gör vi?
Vi pedagoger väljer nyckelkompisar, oftast olika varje gång. Ibland väljer vi aktivitet och ibland låter vi barnen tillsammans med sin nyckelkompis diskutera och komma fram till något som de vill göra.

Kan vara olika material så som exempelvis Lego, spel, magneter, måla, dockhus, lägenheten, djur m.m

 

 

Nyckelkompisar har vi inne på avdelningen. Vi har olika utrymme och ställen att sätta oss på. Vi är utspridda på hela avdelningen. 

 

 

 

 Dokumentation

Utbildningstillfällena dokumenteras via lär loggar på barnens egna mappar här i unikum. 

Detta kommer att ske via foton och bilder som uppkommer under aktiviteter, filmer som vi sedan reflekterar över tillsammans med barnen, dialoger som vi för tillsamman under samlingar och diverse utbildningstillfällen.

Vi hjälps åt att dokumentera efter hand som aktiviteter och undervisningstillfällen sker.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18