Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nutidsorientering

Skapad 2020-12-09 10:10 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vi tar reda på vad som händer i världen genom att titta på Lilla aktuellt skola och arbeta med veckans nutidsfrågor.

Innehåll

Det här ska du utveckla 

 • Kommunikativa förmåga

Du kommer att få öva på, och visa att du kan samtala och diskutera kring nyheterna vi tittar på.

 •  
 • Förmåga att hantera information
 •  
 • Du kommer träna på att skilja på fakta och värderingar.

 • Begreppsförmåga

Du kommer att träna på att använda begrepp inom området.

 

Det här ska du arbeta med 

Nyheterna och samhällsfrågor.

Det här ska du kunna 

Du ska kunna följa nyheterna på tv (Lilla aktuellt) och prata om det efteråt genom att återberätta och ställa frågor om det i efterföljande samtal.

Så här kommer vi att arbeta

Vi tittar på Lilla aktuellt skola tillsammans. 

Vi diskuterar vad vi sett och kommer med följdfrågor, tankar och berättar om egna upplevelser som hör ihop med nyheterna. Vi tränar på att lyssnar på varandra.

Vi lär oss mer om veckans viktigaste nyheter med hjälp av Nutidsfrågorna "Veckans sju dagar". Här arbetar eleverna tillsammans och hjälps åt för att komma fram till rätt svar på frågorna. 

 

Bedömning

Elevens förmåga att delta i gemensamma diskussioner och aktiviteter bedöms, inte eventuella resultat på frågorna. Bedömningen sker kontinuerligt i de efterföljande samtalen, där jag framför allt tittar på elevernas förmåga att följa med i samtalet, kommentera, ställa frågor och uttrycka sina åsikter och hålla sig till ämnet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: