Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 5 vt-21 Människokroppen

Skapad 2020-12-09 10:50 i Malmslättsskolan Kärna Linköping
Grundskola 5 Biologi
Under det här arbetsområdet kommer du få lära dig mer om hur kroppen fungerar och är uppbyggd.

Innehåll

 

Det här ska du visa att du kan:

 •         Muskler
 •          Skelettet
 •          Huden och cellerna
 •         Blodet och hjärtat
 •         Luftvägarna
 •         Tänderna
 •         Matens väg
 •         Levern och njurarna
 •         Nervsystemet och hjärnan
 •         Sinnena
 •         Naturvetenskapliga upptäckter

För att lära dig kommer du att:

 •           Ha genomgångar med grund i läroboken och läsa texter tillsammans och enskilt.
 •           Svara på frågor som berör ämnet.
 •           Diskutera i par, grupp och helklass.
 •           Träna på ord och begrepp
 •       Se på film
 •           Anteckna från genomgångar.
 •       Göra en skrivuppgift om naturvetenskapliga upptäckter.
 •  
 • Du visar vad du kan när:
 •         Du är muntligt aktivt under lektionstid.
 •         Du svarar på frågor skriftligt som du får i uppgift att besvara.
 •         Du använder ett utvecklat resonemang utifrån dina kunskaper och de begrepp du har lärt dig. 
 •         Du visar hur väl du kan använda olika ord och begrepp både muntligt och skriftligt.
 •      Du skriver en text om naturvetenskapliga upptäckter.
 •         Du gör ett arbete om kroppen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi åk 5 vt-21 Människokroppen

Nivå 1
Ej godtagbara kunskaper
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
Samtala och diskutera
Eleven kan inte samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett välformulerat sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Begrepp
Eleven har inte grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det inte genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven visar på goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge flera exempel på och beskriva dessa med användning av biologins begrepp.
Beskriva och förklara
Visar inte på enkla resonemang om hälsa och eleven relaterar inte till några samband i människokroppen.
Visar på enkla resonemang om hälsa och eleven relaterar till några samband i människokroppen.
Visar på djupare resonemang om hälsa och eleven relaterar till flera samband i människokroppen.
Söka information
Eleven kan inte söka naturvetenskaplig information och använder inte källor och för inte enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då 1-2 källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då flera olika källor och för djupare resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Naturvetenskapliga upptäckter
Eleven kan inte berätta om en naturvetenskaplig upptäckt och dess betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om en naturvetenskaplig upptäckt och dess betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: