👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden år 5

Skapad 2020-12-09 12:03 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Ett temaområde om medeltiden- hur människor levde, vad som förändrades i samhället och varför det skedde samt några betydelsefulla personer som t.ex Heliga Birgitta och några av kungarna.
Grundskola 5 Svenska Historia
Vi ska lära om Medeltiden och vad som är speciellt för den tiden. I Sverige varade den nästan i 500 år. Sverige blev ett rike - ett kungadöme med en gemensam kung. Sverige gick från att dyrka flera gudar till att bli kristna och tro på en enda gud. Vi ska lära om vanliga människor, präster, adel och kungar med också om riddare och helgon. Hur levde de och hur tänkte de? Vilka avtryck har de gjort?

Innehåll

Det här ska du kunna:

- olika samhällsklasser och hur de levde

- hur Sverige blev ett rike med en kung

- hur städer bildades 

- något om Hansan och dess betydelse

- något om lag och rätt

- hur Sverige blev kristet och religionens betydelse

- berätta om några betydelsefulla personer

- hur vi fått kunskap om den här tiden genom olika källor och arkeologiska fynd. 

Arbetssätt / metod:

Läsa texter från olika läroböcker.

Se och lära från filmer eller andra digitala framställningar.

Skapa tankekartor utifrån text, film eller podd.

Skriva texter för hand eller på chromebook.

Diskutera och samtala om texter och andra källor.

Uppgifter

 • Mitt arbete om medeltiden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6

Matriser

Hi Sv
Medeltiden

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Levadsvillkor
Du kan berätta om hur människor levde sitt liv på landet och i staden under medeltiden. Du kan beskriva hur förhållandena på medeltiden skilde sig jämfört med vikingatiden.
Kyrka och tro
Du kan beskriva hur människors sätt att tänka och tro förändrades när de blev kristna.
Arkeologi
Du kan beskriva hur vi kan använda och tolka arkelogiska källor för att förstå medeltiden.
Riksbygge och kungamakt
Du kan berätta om hur och varför Sverige blev ett kristet rike och hur kungarna stärkte sin makt med hjälp av skatter och lagar.