👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Industrialism och elektricitet

Skapad 2020-12-09 14:50 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Teknik Geografi Historia
Här kommer vi att fördjupa oss i teknikutveckling och industrialism. Vi kommer att lära oss om orsaker till industriella revolutionen och hur revolutionen har påverkat och fortfarande påverkar människors levnadsvillkor. Vi kommer också att tala om handel och konsumtion i världen och diskutera hur handeln kan leda till enorma rikedomar i vissa länder och stor fattigdom i andra.

Innehåll

Detta kommer vi att gå igenom i undervisningen

Elektricitet

Hur en atom är uppbyggd

Ström, spänning och resistans, statisk elektricitet. (Ampere, volt, Ohm)

Seriekoppling, parallellkoppling, kopplingsschema

Batteri och hur det fungerar

Elektromagnetism, Elmotorn och generatorn 

Transformator

Elsäkerhet, säkringar, jordfelsbrytare

Energikällor, vattenkraft, vindkraft, solceller, kärnkraft,, biobränsle, fossila bränslen. Lagring av energi.

Olika energislags energikvaliteter.

Vardagsenergi.

Laborationer:

Elmotorn, högtalaren

serie parallell koppling

Vindkraft, bygg ditt egna vindkraftverk

Digital laboration: https://phet.colorado.edu/en/simulations/filter?subjects=physics&type=html&sort=alpha&view=grid

 

 •  
 •  

Du ska kunna:  

 • Förklara hur ett batteri fungerar och hur det är uppbyggt 

 • Förklara hur en atom är uppbyggd med elektroner som är minusladdade och att atomkärnan är positiv.  

 • Vad som menas med seriekoppling 

 • Vad som menas med parallellkoppling 

 • Förklara hur den elektriska strömmen rör sig 

 • Vad som menas med begreppen: Attrahera och Repellerar 

 • Statisk elektricitet 

 • Metaller är goda ledare för ström 

 • Isolatorer 

 • Elsäkerhet: jordfelsbrytare 

 • Hur man ritar kopplingsscheman och vad symbolerna (lampa, batteri, strömbrytare, kopplingssladd) står för samt begreppen som hör till området.  

 • Olika enheter såsom V, A, WΩ 

 • Energikälla: solenergi, vattenkraft, kärnkraft, fossila bränslen, biobränsle, bergvärme 

 • Transformatorer, spole, generator 

Material vi arbetar med

Elektricitet och magnetism:  https://fysik.ugglansno.se/kurs-elektricitet/

Energikällor:  https://fysik.ugglansno.se/kurs-energikallor/

Samhället: https://www.malarenergi.se/om-malarenergi/framtidens-samhalle/skolsamverkan/elsajten/

 

Uppgifter

 • Attefallshus

 • Livscykelanalys

 • Transportens utveckling

 • Lysande energi

 • Lysande energi, Sv, Fy och bild

 • Energikällor, skapa egen film

 • Vindkraftverk

 • Laboration Vindkraftverk

 • Introduktion elektricitet

 • Nedsläckt land 23 feb

 • Nedsläckt land 23 feb

 • Introduktion elektricitet

 • Innovation egen inlämning

 • Var ska din fabrik ligga?

 • Var ska din fabrik ligga?

 • Kommunikation 9 februari tematiden

 • Kommunikation tis 9 feb

 • Elmotorn

 • Elmotorn

 • Minnesdagen om Förintelsen

 • Transportens utveckling

 • Transportens utveckling

 • Transportens utveckling

 • Transportens utveckling

 • Transportens utveckling

 • Transportens utveckling

 • Tis 19 jan tunnelbanan

 • NO mån 18 jan

 • Innovation egen inlämning

 • Innovation egen inlämning

 • Innovation egen inlämning

 • Innovation egen inlämning

 • Ångmaskinen

 • Högtalaren

 • Nya uppfinningar

 • Innovation, egen fördjupning

 • Innovation egen inlämning

 • Transportens utveckling

 • Var ska din fabrik ligga?

Matriser

Hi Tk Ge
Fysik

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med__motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
enkla
utvecklade
välutvecklade
Ny aspekt
Eleven kan använda informationen på ett ____fungerande sätt i diskussioner och för att skapa __texter och andra framställningar med ___ anpassning till syfte och målgrupp.
enkla på ett i huvudsak fungerande sätt Enkla viss
på ett relativt väl fungerande sätt Utvecklade Relativt
på ett väl fungerande sätt Välutvecklade god

Hi Tk Ge
Lysande energi

Talaren
Du har liten ögonkontakt med åhöraren. Verkar relativt säker och lugn. Talar till viss del högt och tydligt.
Du har god ögonkontakt med åhöraren. Verkar säker och lugn. Talar högt och tydligt.
Du har mycket god ögonkontakt med åhöraren. Verkar mycket säker och lugn. Talar mycket högt och tydligt.
Talaren och hjälpmedel
Du visar viss frihet när det gäller manus. Använder visuellt hjälpmedel som till viss del berikar talet. Enkelt visuellt.
Du visar frihet när det gäller manus. Använder visuellt hjälpmedel som berikar talet. Utvecklad visuellt.
Du visar mycket frihet när det gäller manus. Använder visuellt hjälpmedel som till stor del berikar talet. Mycket utvecklad visuellt.

Talaren och innehållet
Du kan anpassa talet till viss del till tiden. Har en relativt tydlig inledning och avslutning. Har en relativt tydlig anpassning till en utvald målgrupp.
Du kan anpassa talet till tiden. Har en tydlig inledning och avslutning. Har en tydlig anpassning till en utvald målgrupp.
Du kan mycket bra anpassa talet till tiden. Har en mycket tydlig inledning och avslutning. Har en mycket tydlig anpassning till en utvald målgrupp.
Övertyga en utvald målgrupp om vikten av framtidens energifrågor. Faktakunskaper och vetenskapligt språk.
Du har grundläggande kunskaper om energifrågan och använder ett vardagligt språk.
Du har goda kunskaper om energifrågan och använder till stora delar ett vetenskapligt språk.
Du har mycket goda kunskaper om energifrågan och använder ett vetenskapligt språk.

Hi Tk Ge
Teknik högtalare, elmotor

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma __fysiska eller digitala modeller.
Pröva enkla
Pröva och ompröva Utvecklade
Systematiskt pröva och ompröva välutvecklade och genomarbetade
Ny aspekt
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Hi Tk Ge
Teknik innovation

Rubrik 1

Enkel
Avancerad
Aspekt 1BTeknik, innovation
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Hi Tk Ge
Historia

På väg...
E
C
A
Orsaker
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven visar inte några faktakunskaper om den industriella revolutionen och kan därmed inte tala om varför revolutionen startade.
Eleven har grundläggande faktakunskaper om den industriella revolutionen på så vis att eleven kan ge något exempel på varför revolutionen startade.
Eleven har goda faktakunskaper om den industriella revolutionen på så vis att eleven kan ge något utvecklat exempel på varför revolutionen startade.
Eleven har mycket goda faktakunskaper om den industriella revolutionen på så vis att eleven kan ge flera utvecklade exempel på varför revolutionen startade.
Konsekvenser
Eleven kan inte nämna några konsekvenser som revolutionen haft för samhället eller människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven kan ge något enkelt exempel på konsekvenser som revolutionen ledde till för samhället och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven kan också ge exempel på flera konsekvenser revolutionen ledde till för samhället och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven kan ge många underbyggda exempel på konsekvenser revolutionen ledde till för samhället, människors levnadsvillkor och handlingar.
Konsekvenser
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
 • Hi  A 9
Eleven kan inte berätta hur samhället eller miljön påverkats av revolutionen.
Eleven kan ge något enkelt exempel på hur samhälle eller miljö påverkats av revolutionen.
Eleven kan också övergripande berätta om hur samhälle eller miljö påverkats av revolutionen.
Eleven kan också berätta om hur samhälle och miljö påverkats av revolutionen.
Tidsperioder
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven kan inte berätta om hur människor levde, bodde och arbetade förr och hur detta har förändrats fram till idag.
Eleven kan berätta kortfattat om hur människor levde, bodde och arbetade förr och hur detta har förändrats fram till idag.
Eleven kan berätta övergripande om hur människor levde, bodde och arbetade förr och hur detta har förändrats fram till idag.
Eleven kan berätta heltäckande om hur människor levde, bodde och arbetade förr och hur detta har förändrats fram till idag.
Fortsätta utvecklingslinjer
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven kan inte heller tala om någon tänkbar fortsättning på utvecklingen.
Eleven kan också tala om någon tänkbar fortsättning på utvecklingen och motiverar sitt resonemang med enkla hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan också tala om flera tänkbara fortsättningar på utvecklingen och motiverar sitt resonemang med utvecklade hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan också tala om flera tänkbara fortsättningar på utvecklingen och motiverar sitt resonemang med välutvecklade hänvisningar till det förflutna och nuet.

Hi Tk Ge
Geografi

På väg...
E
C
A
Geografiska begrepp
 • Ge  7-9
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Eleven nämner inga geografiska begrepp.
Eleven nämner några begrepp i rätt sammanhang. Eleven förklarar inte begreppen särskilt ingående men användningen av begreppen visar att eleven förstår innebörden till viss del.
Eleven nämner några begrepp och förklarar dem ganska övergripande. Eleven är inte helt flytande i sin förklaring av begreppen och det finns fortfarande en viss osäkerhet kring definitionerna.
Eleven använder rätt begrepp vid rätt tillfälle och begreppen hjälper diskussionen framåt. Utan större svårigheter lyckas eleven förklara begreppen korrekt.
Undersöka var varor produceras
 • Ge  7-9
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Eleven kan inte berätta var i världen och i länder olika varor produceras och varför handelsmönstret ser ut som det gör.
Eleven kan tala om var i världen olika sorters produktion sker och vilka förutsättningar (lokaliseringsfaktorer) som är viktiga för en industri.
Eleven kan tala om var i världen olika sorters produktion sker och ge flera utvecklade exempel på vilka förutsättningar olika sorters industrier behöver.
Eleven kan tala om var i världen olika sorters produktion sker och ge flera utvecklade och nyanserade exempel på vilka förutsättningar olika sorters industrier behöver.
Konsekvenser av handelsmönstren
Eleven kan inte heller tala om hur människor, samhälle eller miljö påverkas av den ökande världshandeln.
Eleven kan ge något enkelt exempel på hur miljö eller samhälle påverkats av den ökande världshandeln.
Eleven kan ge flera utvecklade exempel på hur miljö eller samhälle påverkats av den ökande världshandeln.
Eleven kan ge flera utvecklade och nyanserade exempel på hur miljö och samhälle påverkats av den ökande världshandeln.

Hi Tk Ge
Industrialism och elektricitet

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

Hi Tk Ge
Industrialism och elektricitet

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

Hi Tk Ge
Industrialism och elektricitet

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

Hi Tk Ge
Industrialism och elektricitet

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1