Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Rymden år 2

Skapad 2020-12-09 15:04 i Hagbyskolan Linköping
Grundskola 2 Fysik Svenska
Rymden är spännande och människan har alltid varit intresserad av att lära sig mer om universum. Hur bildades universum? Varför blir det dag och natt? Hur uppkommer årstider? Vad är en stjärnbild? Dessa och många andra frågor kommer du att få svar på i temat.

Innehåll

 

Innehåll

Arbetsområdet handlar om planeterna i vårt solsystem och vi lär oss om jordens, solens och månens rörelser. Vi kommer dessutom att titta på stjärnhimlen och några stjärnbilder. Några begrepp som vi kommer att möta i arbetet är exempelvis gravitation, solsystemet, himlakroppar, omloppsbana, axel, månfaser.

 

 

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • läsa och prata om faktatexter och berättande texter 
 • arbeta med uppgifter i en bok om rymden
 • rita och göra bilduppgifter
 • titta på filmer 
 • skriva faktatexter på iPad
 • söka fakta på iPad
 • använda jordgloben i klassrummet

 

Bedömning

Du kommer att få redovisa dina kunskaper genom att:

 • svara på frågor muntligt och skriftligt
 • dokumentera i din bok om rymden
 • delta i samtal och diskussioner
 • visa hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra (med bildstöd)
 • skriva en egen faktatext om en planet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  Fy  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  Fy  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  Fy   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Fy   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: