Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längd och höjd

Skapad 2020-12-09 17:20 i Rosendalsskolan Linköping
Längd och höjd åk 1
Grundskola 1 Matematik
I det här området kommer du få mäta saker och träna på att jämföra och uppskatta höjd och längd.

Innehåll

V 1-2

Vad vi ska arbeta med:

 • Jämföra höjd och längd.
 • Mäta med saker, med kroppen och med linjal.
 • Lära oss använda begrepp som högre, lägre, längre, kortare.
 • Använda enheten centimeter.

Hur vi ska arbeta:

 • Vi har alltid en startuppgift där eleverna i par utforskar dagens innehåll.
 • Vi samtalar om våra upptäckter. Läraren leder samtalet och fångar elevernas tankar.
 • Läraren förklarar och formaliserar. (genomgång)
 • Vi övar i par på uppgifter inom dagens område.
 • Vi övar själva i vår bok.
 • Vi använder alltid konkret material och bilder på lektionerna.
 • Ibland gör vi en aktivitet eller uppvärmning för att befästa det vi arbetat med.
 • Vi använder alla matematikens 5 förmågor i varje lektion.

Hur vi ska bedöma målen i matrisen:

 • Vi lyssnar till hur du deltar i pararbeten och samtal  och hur du där förklarar hur du tänker. Sker under lektionerna.
 • I slutet av varje lektion jobbar du själv i boken och det arbetet är grund för löpande formativ bedömning.
 • I slutet av arbetsområdet gör vi en diagnos som heter kunskapslogg som ligger till grund för summativ bedömning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Längd och höjd

Längd och höjd

Nivå 1
Otillräckliga kunskaper.
Nivå 2
Godtagbara kunskaper.
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper.
Jämföra och uppskatta
Du kan uppskatta och jämföra höjd och längd.
 • Ma   3
Du behöver stöd av vuxen för att uppskatta och jämföra längd och höjd.
Du kan göra uppskattningar och jämföra höjd och längd.
Du kan göra rimliga uppskattningar och jämföra höjd och längd på ett säkert sätt.
Mäta
Du kan mäta med saker eller kroppen.
 • Ma   3
Du behöver stöd av vuxen för att mäta med saker eller kropp.
Du kan mäta med saker eller kroppen.
Du kan med stor säkerhet mäta både med saker och med kroppen.
Mäta
Du kan mäta med linjal.
 • Ma   3
Du behöver stöd av vuxen för att mäta med linjal.
Du kan med viss säkerhet mäta med linjal.
Du kan med stor säkerhet mäta med linjal.
Enhet
Du känner till enheten centimeter och dess förkortning.
 • Ma   3
Du känner inte till enheten centimeter.
Du känner till enheten centimeter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: