Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koordinatsystem och lägesmått 4-6

Skapad 2020-12-09 18:14 i Vidingsjöskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Matematik
I det här kapitlet kommer vi att lära oss mer om hur man läser av och hur man själv ritar ett koordinatsystem. Vi kommer även att lära oss att räkna ut de olika lägesmåtten medelvärde, median och typvärde.

Innehåll

Bedömningsform

Hur ska det bedömas?

 • Under lektioner
 • Enskilt arbete
 • Arbete i grupp/par.
 • Minitest under arbetets gång.
 • Vid skriftlig diagnos i slutet av arbetsområdet.

 

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

Eleven ska visa att man har kunskap om:

Beskriva vad ett koordinatsystem är.

Avläsa och skriva koordinater och punkter.

Rita koordinatsystem och sätta ut punkter.

Läsa av och rita diagram med proportionella samband.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median. 

 

Undervisning

Innehåll

Koordinatsystem

Lägesmått, typvärde, median och medelvärde

Enkel ekvationsräkning

Material

 • Matteborgen
 • Bingel
 • Multiplikationsträning
 • Problemlösning

 

Arbetsformer för att träna

 

 • Gemensamma genomgångar där vi tar upp nya moment och begrepp. Vi repeterar också kända moment och begrepp

 • Enskilt arbete i bok

 • Bingel

 • Problemlösningslektioner 1 gång i veckan

Matematiska begrepp inom arbetsområdet:

koordinatsystem

Koordinat

Punkt

X-axel

Y-axel

Origo

Rät linje

Proportionella samband

Typvärde

Median 

Medelvärde

 

Återkoppling

Hur får eleven veta hur det har gått?

 • Minitest gås igenom och återkoppling ges i direkt anslutning.
 • Eleverna får tillbaka sin slutdiagnos tillsammans med en bedömningsmatris. Den lämnas ut och återkopplas muntligt till var och en.
 • Matris som kan följas av föräldrar och elever finns på Unikum

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Koordinatsystem och lägesmått 4-6

F
E
Ny nivå
C
Ny nivå
A
Metoder för enkel ekvationslösning
E Eleven kan lösa enkla ekvationer med en okänd variabel. Använder sig av en delvis fungerande metod.
C Eleven kan lösa ekvationer med en okänd variabel. Använder sig av en fungerande metod som går att följa där delar av svaret är rätt.
A Eleven kan lösa ekvationer med rätt metod som går att följa där svaret är korrekt. Där det tydligt framgår i ekvationen vad de lika variablerna står för.
Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
Eleven kan skriva enkla algebraiska uttryck. En variabel benämns. Exempel: Linda är 41 år. Sara är 7 år äldre. Hur gammal är Sara? X+7
Eleven kan skriva algebraiska uttryck. Kim gjorde 3 mål mer än Zlatan Ibrahimovic förra året. Ingen variabel benämns. Exempel: Zlatan X mål Kim X+3 mål
Eleven kan själv konstruera algebraiska uttryck. Bredden på rektangeln är X Längden på rektangel är dubbelt så lång som bredden. Skriv ett uttryck för rektangelns omkrets. X + X + 2X + 2X
Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
Eleven kan använda sig av enkla beräkningar för att räkna ut något lägesmått. (Medelvärde, typvärde, median)
Eleven kan använda sig av beräkningar för att räkna ut några lägesmått. (Medelvärde, typvärde, median)
Eleven kan använda sig av korrekt metod vid uträkning av alla lägesmått så som medelvärde, median och typvärde.
Koordinatsystem och strategier för olika gradering av koordinataxlar.
Eleven kan läsa av färdigkonstruerade koordinatsystem.
Eleven kan till viss del läsa av och konstruera egna koordinatsystem med rätt gradering på X-axeln och Y-axeln.
Eleven kan läsa av och konstruera egna koordinatsystem med rätt gradering på X-axeln och Y-axeln.
Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
Eleven kan med hjälp läsa av grafer för olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar. Kunna förstå hur sambandet ser ut. Exempelvis: 1 kg kostar 10 :- 2 kg kostar 20:- 3 kg kostar 30:- Ett proportionellt samband.
Eleven kan läsa av grafer för olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar. Kunna förstå och själv delvis fylla på ofärdiga tabeller av proportionella samband. 2 kg kostar 20:- 5 kg kostar ?
Eleven kan läsa av grafer för olika typer av proportionella samband vid enkla systematiska undersökningar. Kunna förstå och själv konstruera tabeller och grafer av proportionella samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: