Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfred Nobel åk 2

Skapad 2020-12-09 18:59 i Kulparkskolan Lunds för- och grundskolor
Temaarbete om Alfred Nobel. Ämnesintegrerat med både NO, SV, SO, värdegrund, entreprenörskap, rörelse, kreativitet.
Grundskola 2 Svenska Teknik
Alfred Nobel (1833-1896) är en av Sveriges mest kända personer. Han var intresserad av att uppfinna, utveckla och förbättra olika produkter. Det han framför allt arbetade med var dynamiten. I sitt testamente efterlämnade han största delen av sin förmögenhet instiftat i pris som skulle premiera de som genom sitt arbete inom vetenskapen, litteraturen och freden gjort gott för mänskligheten.

Innehåll

Undervisningens innehåll: Vad?

Du ska lära dig

- vem Alfred Nobel var 

- något om Alfred Nobels liv och uppfinningar

- vad nobelpriset är och vem får det och varför

- vad nobelfesten är

- om uppfinningar och tekniska lösningar i vardagen, hur de har förändrats över tid och anpassats efter människans behov

- att skapa en egen enkel konstruktion

Undervisningens innehåll: Hur?

Du kommer

- lyssna på genomgångar i form av PP, faktafilmer och högläsning om Alfred Nobel, nobelpriset och nobelfesten

- få läsa faktatext, skriva och rita om Alfred Nobel

- arbeta praktiskt, parvis eller i mindre grupper 

- redovisa och dokumentera arbetet på olika sätt, både enskilt och i grupp

Bedömning

Bedömningen av arbetet kommer att ske under arbetets gång. 

Du ska kunna:

- berätta, skriva och rita om de du lärt dig

- ge exempel på tekniska lösningar i vardagen samt hur de förändrats över tid

- använda några enkla ord och begrepp

 

Du deltar i:

- praktiskt arbete med konstruktion

- gemensamma genomgångar, diskussioner och samtal.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: