Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 3, Tala

Skapad 2020-12-09 19:44 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Moderna språk Moderna Språk - Spanska
Att tala och samtala i mindre grupper.

Innehåll

Del 1: Muntliga samtal

 

Instruktioner:

 

Du ska kunna delta i ett muntligt samtal på enkel spanska. Viktigt att du både kan svara på frågor och ställa frågor till övriga medlemmar i gruppen.

 

Teman som vi kommer att behandla under samtalet:

 

Grundläggande kunskaper…

 

·      Väder/årstider/veckodagar/datum

 

·      Intressen/fritid/planer

 

·      Mat/frukter/grönsaker/matlagning

 

Vad man föredrar…

 

Prefieres…

 

·      …vivir en el campo o en la ciudad?

 

·      ..pasar las vacaciones en Suecia/otro país?

 

·      ..jugar al fútbol o montar a caballo?

 

·      ..ver películas en la tele o en el cine?

 

·      ..comer carne o comida vegetariana?

 

·      ..empezar tarde o terminar temprano?

 

 

 

 

Del 2: Kursprov steg 3

 

 

Uppgifter

 • Muntligt prov v. 21

 • Muntligt prov v. 21

 • Muntligt prov v. 6

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kända ämnesområden; vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och aktuella händelser; åsikter, känslor och erfarenheter.
  Mod  -
 • Samtal och sammanhängande talat språk, till exempel dialoger och intervjuer.
  Mod  -
 • Instruktioner, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. Diskussioner, samtal och skrivande för kontakt och kommunikation i olika situationer.
  Mod  -
 • Strategier för att lösa språkliga problem, till exempel med hjälp av omformuleringar och förklaringar.
  Mod  -
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal, till exempel genom att ta initiativ till interaktion, lyssna aktivt och avsluta på ett artigt sätt.
  Mod  -
 • Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal, intonation, fasta språkliga uttryck och grammatiska strukturer, mot tydlighet, variation och anpassning till syfte, mottagare och situation.
  Mod  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i lugnt tempo samt i enkla texter om kända ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Mod  A
 • Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talat språk i lugnt tempo samt i enkla texter om kända ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Mod  C
 • Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talat språk i lugnt tempo samt i enkla texter om kända ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Mod  E
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.
  Mod  A
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.
  Mod  C
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven någon strategi för lyssnande och läsning.
  Mod  E
 • I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
  Mod  A
 • I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  Mod  C
 • I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven begripligt och enkelt. Dessutom väljer och använder eleven i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  Mod  E

Matriser

ModSpa Mod
Spanska 3, muntliga samtal

Del 1

F
E
D
C
B
A
Deltar inte fullt ut i samtalet. Kan vissa ord och uttryck, men behöver motivera mer och hitta fler argument. Träna mer ordförråd och grammatik. Ställ även tydligare frågor.
I muntlig interaktion uttrycker sig eleven begripligt och enkelt. Dessutom väljer och använder eleven i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Uppnår kraven för E och till viss del för C.
I muntlig interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Uppnår kraven för C och till viss del för A.
I muntlig interaktion uttrycker sig eleven tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

ModSpa Mod
Spanska 3, kursprov

Del 2

F
E
D
C
B
A
Når ej målen.
I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven begripligt och enkelt. Dessutom väljer och använder eleven i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Når målen till övervägande del för C.
I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Når målen till övervägande del för A.
I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: