Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd engelska: Reading and Listening Comprehension, Hösten 2020

Skapad 2020-12-09 21:30 i Öjersjö Storegård Partille
General Test 1 A Reading comprehension "An e-mail from an American girl" B Listening comprehension " Nelson´s South Africa" C Wordknowledge: words and phrases from ch. 1-8 Grammar: have/has, am/is/are, pronomen his och her, frågeord som who och plural -s. D Grammar: framtid med be going to ..., oregelbundna substantiv i plural, -s i presens vid he, she och it, have/has och genitiv apostrof -s vid ägande. E Wordknowledge: The weather. F Wordknowledge: School words. G Wordknowledge: Clothes H Wordknowledge/grammar: The body, substantiv i plural.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Arbetsbeskrivning med bedömningsmatriser för bedömningsstöd engelska: Reading and Listening Comprehension.

Innehåll

Syfte

Du ska känna dig säkrare på ord/uttryck och grammatik som vi arbetat med under mellanstadietiden.

Du känner dig säkrare och har tränat på olika strategier vid läs- och hörförståelse på engelska.

Arbetssätt 

Du arbetar med olika övningar analogt och digitalt för at träna på strategier vid läs- och hörförståelse. Du bygger upp ett grundordförråd genom de olika typer av texter vi arbetar med bland annat genom läromedlet Magic 6.

Magic 6: Varje kapitel har en planering som du arbetar efter. Genom varierade övningar, genomgångar och repetitionsläxor befästs kunskaperna. Texter och dess innehåll diskuteras i klassen där dina egna åsikter och reflektioner är värdefulla, liksom de jämförelser vi gör med den engelsktalande världen och kulturella företeelser.

Test från bedömningstöd i engelska genomförs mot slutet av terminen hösten 2020.

 

Bedömning 

Viktiga aspekter i bedömningen är engagemang, deltagande i kursen och läxläsning. De olika delmomenten läsa och höra testas med bedömningsstöd och redovisas i tillhörande matris. 

Reading Comprehension. Läsförståelse. Du läser Reports och besvarar frågor på och mellan raderna. Det sker i form av valbara svar eller öppna svar där du skriver på engelska. Fokus är förståelsen av det lästa vilket gör att stavningsfel som ej är förstörande accepteras.

Listening Comprehension. Hörförståelse. Du lyssnar till My Friend och besvarar frågor på och mellan raderna. Det sker i form av valbara svar eller öppna svar där du skriver på engelska. Fokus är förståelsen av det hörda vilket gör att stavningsfel som ej är förstörande accepteras. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Matris bedömningsstöd i engelska: läs- och hörförståelse, hösten 2020

Practise more! Du behöver repetera.
Visar ännu ej kvalitetsnivå för kunskapskrav E.
Good! Du visar grundläggande förståelse
Visar på kvalitetsnivå för kunskapskrav E.
Visar på kvalitetsnivå för kunskapskrav där allt är uppnått för kunskapskrav E och till övervägande del för kunskapskrav C.
VeryGood! Du visar en djupare förståelse
Visar på kvalitetsnivå för kunskapskrav C.
Visar på kvalitetsnivå för kunskapskrav där allt är uppnått för kunskapskrav C och till övervägande del för kunskapskrav A.
Excellent! Du visar god förståelse
Visar på kvalitetsnivå för kunskapskrav A.
Reading Comprehension
Läsförståelse. Du läser Reports och besvarar frågor på och mellan raderna. Det sker i form av valbara svar eller öppna svar där du skriver på engelska. Fokus är förståelsen av det lästa vilket gör att stavningsfel som ej är förstörande accepteras.
Listening Comprehension
Hörförståelse. Du lyssnar till My Friend och besvarar frågor på och mellan raderna. Det sker i form av valbara svar eller öppna svar där du skriver på engelska. Fokus är förståelsen av det hörda vilket gör att stavningsfel som ej är förstörande accepteras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: