Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återvinning och sopor

Skapad 2020-12-10 01:14 i Katrinebergs grundsärskola Mölndals Stad
I Tema Skräp och Återvinning arbetar vi med lärande om nedskräpning, och återvinning av material och förpackningar samt med medvetenheten om hur våra egna val och handlingar påverkar vår miljö och vår natur
Grundsärskola 1 – 6 Samhällsorienterande ämnen Hem- och konsumentkunskap Teknik Matematik Svenska Naturorienterande ämnen
I Återvinning och Sopor arbetar vi med lärande om nedskräpning och återvinning av material och förpackningar, samt med medvetenheten om hur våra egna val och handlingar påverkar vår miljö och vår natur.

Innehåll

Syfte med Sopor och Återvinning

Vi arbetar med Sopor och Återvinning för att du ska få lära dig att ta ansvar för miljö och natur genom att göra bra val och att ta hand om skräp och sopor på ett ansvarsfullt sätt.
Det är också bra för dig att lära dig  vilka ord du kan använda när du pratar om sopor, skräp och återvinning med någon annan. 

 

Centralt innehåll i Sopor och Återvinning

Du ska få lära dig om sopor och återvinning...

 • Hur man sorterar olika material och förpackningar
 • Vad de olika förpackningarnas material heter, hur de känns och hur de ser ut
 • Vad som händer med återvunna förpackningar och hur de blir nya saker
 • Hur de val vi gör påverkar vår natur och miljö

Arbetssätt i Sopor och Återvinning

Så här ska vi arbeta:

 • Tillsammans planera, så att vi lär oss utifrån de erfarenheter och kunskaper vi redan har. Vi gör en tankekarta med de ord och begrepp vi tillsammans redan kan, det vi vill veta mer om och lära av varandra och det vi behöver ta reda på.
 • Se på filmer om sopor, sortering och återvinning
 • Lära oss dekaler för sortering genom att sortera i klassrummet
 • Sortera och lämna skräp vid den närmaste återvinningsstationen vid skolan
 • Plocka skräp utomhus vid några tillfällen under terminen

Kunskapsbedömning - Så här visar du vad du lärt dig

 • Genom att delta i våra gemensamma lektioner
 • Genom att delta i samtal och bidra till resonemang om skräp, sopor och återvinning
 • Genom att använda ord och begrepp som har med skräp, sortering och återvinning att göra 
 • genom att delta i sortering av skräp och förpackningar och visa att du förstår skillnaden mellan olika material och hur de ska sorteras

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Källsortering och återvinning av vardagliga föremål. Kompostering av organiskt material.
  NO  1-6
 • Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: