Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2020-12-10 08:38 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 Slöjd Historia Religionskunskap Bild Svenska
Vet du varför det heter vikingar och när och hur de levde? Vad åt man och vad gjorde man på vikingatiden? Är det guden Tor som gör att det åskar? Detta och mycket mer kommer du lära dig under vikingatemat.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

Vet du varför det heter vikingar och när och hur levde de? Vad åt man och vad gjorde man på vikingatiden? Är det guden Tor som gör att det åskar? Detta och mycket kommer du lära dig under vikingatemat.

Mål

Vi kommer arbeta med:

- hur man levde på vikingtiden (mat, hus, kläder, yrke)

- varför vikingarna gav sig iväg på sina resor

- var i världen vikingarna reste och vad de sålde och köpte

- inom vilken tidsperiod vikingatiden var 

- de vanligaste gudarna inom asatron

- om runor och runstenar

- sökvägar, databaser och granska källor

Arbetssätt

 • Du ska vara delaktig i att bygga Midgård eller Asgård.
 • Du ska läsa faktatexter bl.a Unga fakta.
 • Du ska skriva en vikingaberättelse.
 • Du ska vara delaktig på lektioner genom att svara på frågor och arbeta med arbetsblad.
 • Du kommer att illustrera med bilder.
 • Vi kommer titta på UR & NE bl.a Odens rike samt Gudar och badkar.
 • Högläsning i boken om Halvdan Viking.
 • Tillverkning av vikingaföremål på slöjden.

Bedömning

Du kommer att bli bedömd i hur aktiv du är på lektioner både muntligt, när vi arbetar med arbetsblad och när vi arbetar praktiskt. Du kommer att visa dina kunskaper i en Kahoot med frågor om vikingatiden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  Hi  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  Re  1-3
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: