Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikplanering Björken

Skapad 2020-12-10 08:56 i Vallsta förskola Bollnäs
Förskola
Genom att väva in matematikens olika områden i barnens lek och aktiviteter, ger vi dem en större möjlighet att få förståelse för vad matematik innebär.

Innehåll

Nuläge

Vi har upptäckt att flera av barnen har svårt att räkna och få räknetalen i rätt ordning.

Att kategorisera och sortera är något barnen tycker är roligt men det kan vara svårt ibland. Bland annat har vissa svårt att kategorisera grundfärgerna.

Barnen behöver också få förståelse för de olika jämförelseorden.

 

Mål

Att barnen kan räkna till fem i rätt ordning.

Att barnen kan se antal upp till tre utan att räkna.

Att barnen förstår jämförelseorden stor- liten, lång- kort

Att barnen kan kategorisera grundfärgerna och få förståelse för att saker hör ihop på olika sätt.

Att barnen får förståelse för lägesorden.

Ge barnen en inblick i att saker har olika form.

 

Syfte

Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem. Detta för att ge barnen en förståelse för vad matematik innebär, samt ge dem möjlighet att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

 

Genomförande

Hålla matematiken levande i verksamheten.

Använda matematikorden, räkna, sortera och jämföra kontinuerligt i det barnen gör.

Bygga, räkna, mäta, jämföra.

Räkna barn på samlingen samt räkna in vid sång 123....

Kategorisera förger, former, djur, vardagsting.

Hitta matematiken i böcker.

Spela enkla spel.

 

Alla barn deltar efter egen förmåga.

Samling i två grupper.

Pågår under hela året.

 

Dokumentation under lärprocessen

Alla pedagoger ansvarar för att dokumentera i Unikum. Alla barn ska ha en lärlogg knuten till matematik.

Ansvar

Kristin ansvarar för att kolla att alla barn har en lärlogg.

Uppföljning

Checkas av på egen APT-tid 

1 ggr/ månad

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: