Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hoppfulla steg för vår planet

Skapad 2020-12-10 09:13 i Gyabo förskola Eslöv
Förskola
Ett projekt som ska medverka till att barnen skapar nära relationer med naturen, materialen, digitala verktyg och varandra för att bygga hopp, glädje, inspiration och lust att gemensamt ta ansvar för framtiden. Hösten 2020 och våren 2021 är det störst fokus på den sociala dimensionen.

Innehåll

Pragmatiskt informerat undervisningsupplägg

 

Bakgrund och Syfte:

 

Vi upplever att det inte finns så mycket hjälpsamhet mellan barnen då de hittills haft fullt upp med sitt eget jag. Barnen är vana vid att bli hjälpta av vårdnadshavare och pedagoger. Inte så konstigt då barnen är födda 2018 och 2019. Vi vill skapa en undervisning som förstärker det kompetenta barnet. Ett barn som försöker själv och även erbjuder hjälp till sin omgivning.

 

Mål:

 

Vi vill skapa möjligheter för barnen att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation.

 

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

 

Metod: Pragmatiskt informerat undervisningsupplägg

Vi kommer att utgå från tre undervisningsprinciper fakta, normerande och pluralistisk, vi kommer även att använda tre olika riktningsgivare bekräftande, instruerande och omorienterande. 

 

Samplanering

 

Varför(Gap)?
Det finns inte en självklar förståelse för hjälpsamhet och omtanke i gruppen.

 

 

Vad(värden)? Vi strävar efter att barnen ska bli mer hjälpsamma mot varandra.

Hur(samhandling)? Under planerade och spontana undervisningstillfälle, men även i lek och omsorgssituationer. Genom att utgå från boken ” Tillsammans mot toppen” skriven av Emelie Björkman. Barnen får följande på ett äventyr skrivet på rim, där vännerna måste hjälpas åt för att komma över kullen, genom skogen, nerför branten och över ån. Vi kommer att läsa, samtala, dramatisera sagan. Vi skapar även en lärmiljö utifrån sagan, där barnen har möjlighet att leka och återberätta sagan tillsammans med andra barn men även tillsammans med oss pedagoger. Utifrån texten väljer vi ut de demokratiska orden som vi förstärker med bild och TAAK. Vi har köpt in fem böcker för att barnen ska ha möjlighet att läsa boken samtidigt men även att barnen kan låna hem boken så att vårdnadshavare kan vara delaktiga. När vi känner att barnen kan sagan tänker vi att barnen ska bli delaktiga i gapet genom att agera och reflektera över hur vi ska komma till toppen allesammans.

Vem/vilka(aktörer)? Barn födda - 18 och -19

Var(rum/plats)? Inomhus, gården och skogen

 

När(tid)? Under hela dagen

 

Dokumentation

 

 

Vi har valt att filma undervisningstillfällena för att få syn på barnens agerande mot varandra. Även för att skapa pedagogisk dokumentation tillsammans med barnen där de får reflektera.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: