Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solen Språk 20/21

Skapad 2020-12-10 09:36 i Gammeltorps förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.

Innehåll

Avdelning

text

Prioriterat mål

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.” (Lpfö 18 sid:7)

Var är vi?/Nuläge

Skriv här några aktiviteter som ni gör inom de olika områdena.

Vi har under höstterminen arbetat med dels boken "Alla får åka med" och kompisböckerna. Sagan Alla får åka med har vi valt just för att det är en bra historia där alla kan identifiera sig. I och med vårt arbete kring Plan mot diskriminering och kränkande behandling valde vi denna bok. Det är en bok som tydligt visar på inkludering av alla, oavsett vem du är får du åka med.

Vi har läst, vi har gestaltat, vi har skapat och vi har upplevt sagan. Den finns i vår miljö och är tillgänglig för alla att ta del av. Den har varit levande i vår vardag här under höstterminen. 

I vårt arbete med kompisböckerna har vi fördjupat oss i boken om att samarbeta. Det har gett fina resultat genom att vi till exempel ser att alla barn hjälper varandra. Vi som pedagoger har varit tydliga med att belysa, berömma och uppmuntra just det här beteendet. Vi har bland annat en figur som heter Ludde som skriver ner alla fina och goda handlingar som barnen gör på en liten lapp och sedan påminner barnen på Solen om hur bra de är på att samarbeta.

Vi har så smått börjat arbeta och introducera TAKK för barnen. Det är tecken som stöd där man förstärker vissa ord med ett tecken. Barnen tycker det är intressant och kul att lära sig hur man visar olika ord med tecken. 

Vi samtalar om de texter som vi läser tillsammans med barnen som får de största utrymmet. Taket är högt och alla frågor är välkomna. Vi pedagoger ger gärna inte några svar utan vi låter barnen fundera och reflektera över sina egna frågor, genom att vi ställer öppna produktiva frågor leder vi barnen framåt i sin språkutveckling.

Vi har under hösten på barnens initiativ gjort egna berättelser, där barnen har illustrerat och författat böcker.

Vart ska vi?

När ni reflekterat över självskattningen i språk, skriver ni här vad ni vill se för förändring hos barngruppen och i ert arbete när detta arbete är färdigt.

Vi valde att börja arbeta med boken "Alla får åka med" för att knyta ihop gruppen och få en "vikänsla" på solen. Då det började nya barn vid terminstart kände vi att det var viktigt att fokusera på det sociala. Hur är man en bra kompis? Hur samarbetar vi? Att alla barn skall få känna sig välkomna och trygga i sin vardag på förskolan, alla barn skall få åka med i Solens vardag på ett tryggt och lustfyllt sätt.

 

 

 

Hur gör vi?

Skriv hör hur vi tänkt göra.

 

I och med vårt arbete med "Alla får åka med" har vi tänkt att tillverka en bil/buss tillsammans där att skall få åka med. Ett foto på varje barn som limmas på en glasspinne som sätts ner i bil/bussen. Vi skall jobba i mindre grupper där barnen kommer att få mötas i olika konstellationer, för att på så sätt lära känna alla barn i gruppen. 

Vi kommer att ha både planerade och spontana aktiviter i dessa mindre grupper.

Hur blev det?

- Vad har vi gjort?

- Vad ser vi för mönster/resultat?

- Vad tar vi med oss och utvecklar framåt?

Detta synliggörs i lärloggar och i pedagogernas reflektioner och analyser. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: