👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme, kyla och isolering

Skapad 2020-12-10 09:33 i Yngsjö skola Kristianstad
Luft och vatten. Vad händer med luft och vatten som värms upp eller kyls ner?
Grundskola 3 – 4 Fysik
Hur gör vi människor för att få önskad temperatur? En del material är bra på att hålla kvar värme och andra leder bort värme. Vi ska lära oss mer om vad värme är, hur man kan mäta värme och hur värme kan flytta sig på olika sätt.

Innehåll

      Syfte/mål med tema

 • Vi ska lära oss hur värme och kyla förflyttar sig med fysikens begrepp.
 • Vi ska göra undersökningar på ett vetenskapligt sätt.
 • Vi ska kunna förklara ämnesspecifika begrepp.
 •  

Så här kommer vi att arbeta

 • Genomgångar och diskussioner.
 • Läsa och lyssna på faktatexter.
 • Se film
 • Svara på frågor, rita, skriva och dokumentera
 •  
 •  
 • Det här kommer att bedömas

Du ska visa att du...

 • kan förklara vattnets olika former 
 • kan förklara de ord som beskriver när vatten ändrar fas
 • enkelt kan förklara de tre olika sätten som värme förflyttar sig på: ledning, strömning och strålning
 • enkelt kan förklara begreppet isolering
 • enkelt kan förklara rörelseenergi
 • kan använda de begrepp som du lär dig om värme och kyla

Du visar vad du kan genom:

att vara muntligt aktiv i klassrumsdiskussioner

att skriva hypoteser och dokumentera resultat och slutsatser

att redovisa ditt arbete skriftligt och muntligt när vi avslutat arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Fy  1-3
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Värme, kyla och isolering

Du visar att att du..

Osäker
Du förklarar/redogör på ett enkelt sätt, använder delvis begreppen på rätt sätt och ger exempel ibland.
Ganska säker
Du förklarar/redogör på ett utvecklat sätt, använder begreppen till största del på rätt sätt och använder dig av exempel när du förklarar.
Säker
Du förklarar/redogör på ett välutvecklat sätt, använder alla begreppen på rätt sätt och använder dig av exempel som fördjupar din förklaring
kan förklara vattnets olika former
kan förklara begreppet när vatten övergår från en form till en annan form
kan förklara på vilka olika sätt värme förflyttar sig
vet vad som menas med att ett ämne är isolerande
kan med bild och ord förklara rörelseenergi
vet hur en termometer fungerar
kan göra enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild