Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Maus

Skapad 2020-12-10 09:58 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Vi läser "Maus" av Art Spiegelman.
Grundskola 9 Svenska
Har du någon gång läst en seriös tecknad serie? Nu får du chansen med "Maus". Det är en tecknad version av historien om Förintelsen. Handlingen utspelar sig under andra världskriget men även efteråt då en son försöker förstå sin fars bakgrund.

Innehåll

Mål

Målet är att du ska analysera och reflektera kring handlingen i boken. Du ska kunna visa din förmåga att sammanfatta vad du läst.

Arbetets innehåll

Vi kommer att arbeta med boken Maus v.46-50

Varje vecka får du läsläxa i Maus med några diskussionsuppgifter till men även några skriftliga uppgifter. Vi kommer även att arbeta med ordkunskap. 

När vi har läst ut boken ska ni i grupper välja ut någon scen i boken som ni dramatiserar och gör en egen lösning på. 

 

Visa din kunskap - Bedömning

Jag bedömer din förmåga att tolka och sammanfatta vad du har läst. 

Se matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
SVENSKA Kunskapskrav ht20

Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka, analysera
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: