👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kost och Hälsa VÄ

Skapad 2020-12-10 12:10 i Västerbo förskola Eslöv
Förskola
Vi uppmärksammar månadens grönsak

Innehåll

 

Mål: Vägleda och stötta barnen till självständiga individer vid olika måltidssituationer. Erbjuda barnen att uppleva månadens grönsak med våra olika sinnen. 

Syfte: Få barnen intresserade för olika sorters grönsaker. Vett och etikett vid måltidssituationer. 

Metod: Vi är vägledande pedagoger som uppmuntrar barnen att prova själv och att smaka på nya grönsaker. .

 

Barnkonventionen: Artikel 6 Varje barn har rätt till liv, och utveckling

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18