Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diagram, lägesmått och sannolikhet, åk 6

Skapad 2020-12-10 13:00 i Slöingeskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 6 Matematik
Ett arbetsområde där vi lär oss samla in data, göra frekvenstabeller och föra in data i lämpliga diagram. Vi arbetar med lägesmåtten typvärde, median och medelvärde samt med sannolikhet.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att lära oss att samla in data, göra frekvenstabeller och föra in data i lämpliga diagram. Vi kommer att träna på lägesmåtten typvärde, median och medelvärde samt att lära oss om sannolikhet.

Bedömning - vad och hur

Vad:
Du ska kunna:

Diagram
- bestämma något att undersöka, planera genomförande och samla in data på olika sätt
- föra över information från frekvenstabell till lämpligt diagram
- välja lämpligt diagram för att redovisa dina resultat, stapeldiagram, linjediagram eller cirkeldiagram
- gradera ett diagram på lämpligt sätt
- hämta information från diagram och frekvenstabeller

Lägesmått
- de tre lägesmåtten typvärde, medelvärde och median
- bestämma typvärdet och medianvärdet i en datamängd och veta när det ska användas
- beräkna medelvärdet i en datamängd och veta när det är lämpligt att använda. Du ska också veta att medelvärdet är ett framlämnat värde som kanske inte finns i verkligheten, samt att det finns olika stor värdemängd som är mindre än medelvärdet som den som är större.
- ge förslag på vilka värden som kan ingå i en datamängd när typvärde och/eller medelvärde får dessa data är givet

Sannolikhet
- bedöma sannolikheten i praktiska situationer i vardagen, dvs om det är mycket eller lite sannolikt att en händelse ska inträffa
- uttrycka sannolikheten som ett bråk mellan 0 och 1 eller som procent
- beräkna sannolikheten som antalet gynnsamma händelser/antalet möjliga händelser

Hur:

Matteprov i slutet av kapitlet. 

Undervisning och arbetsformer

- Genomgångar
- Samla ihop data tillsammans med en kompis och skriva frekvenstabell där datan sammanställs förs in i ett lämpligt diagram.
- Prova att göra olika diagram
- Egen träning i boken
- Bingel
- nok.se
- utvärdering - menti

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: